Taco Asma
Taco Asma

Asma: ‘Kom in actie’

Algemeen

In de papieren editie van WereldRegio wordt verwezen naar een ingezonden brief van oud-inwoner Taco Asma. En die is hier te lezen.

 ”Als oud-Zierikzeeënaar, zoon van een voormalige wethouder, volg ik op afstand alle ontwikkelingen van mijn geboortestad, omdat ik het schitterende eiland en Zierikzee een warm hart toedraag. De berichtgevingen zoals de zaak ‘Schot’ én de wetenschap hierover van de burgervader hiervan stemde mij dan ook diep teleur. Het zou minimaal op zijn plaats zijn dat ook hij onderdeel zou zijn van dat onafhankelijke onderzoek. Ik kon, en kan nog steeds niet, mij aan de indruk onttrekken dat zij vooral bezig zijn geweest met het eigen belang boven het gemeenschappelijke te stellen. En dan het bericht dat het ADRZ voornemens is de deuren definitief te sluiten. Dit bericht sloeg in als een bom. De verbijstering werd nog groter toen ik moest vernemen dat de cliëntenraad sluiting gaat ondersteunen, het Zeeuwse hart in mij brak.

Een gebrek aan visie binnen de politiek heeft ervoor gezorgd dat per 1 april 2024 de huur is opgezegd én dat het over 6 maanden dus gedaan is met de zorg op Schouwen-Duiveland! Volgens eigen zeggen heeft het ADRZ- bestuur 7 jaar getracht te komen met een oplossing maar door uitblijven van een passend tegenvoorstel gooit het nu een tactisch stok in het hoenderhok, Schouwen-Duiveland in vertwijfeling achter zich latend. Het kan en mag niet zo zijn dat zorg aan de bevolking onthouden gaat worden, in welke vorm dan ook. De keuze dwingt mensen richting Rotterdam, Goes en Vlissingen te rijden om zorg te ontvangen. Keuzes worden kennelijk gemaakt op een door het ADRZ uitgevoerde kosten/baten analyse. Een verontrustende gedachte hierin is dat de lokale politiek andere zaken wenst te prioriteren boven de zorg voor haar bewoners, een bijzondere keuze! Kennelijk prefereert het opknappen van een raadszaal boven de gezondheidszorg, en is dit werkelijk in het belang van alle inwoners of alleen voor het eigen gemak?

De gemaakte tactische keuze van het ADRZ-bestuur is slechts en alleen gemaakt zodat in 2029 het nieuwe Ziekenhuis in Goes zijn deuren kan openen. Wél willen zij investeren in de vestiging Vlissingen, enkel en alleen gebaseerd op het aantal inwoners. Gemakshalve verzwijgt Dhr. Kort in zijn berichtgevingen dat er door het Integraal Zorg Akkoord (IZA) besloten is dat Zeeland de eerste provincie is die 83,4 miljoen euro krijgt voor zorginnovatie én om een zorginfarct in 2030 te voorkomen. Het is opmerkelijk te noemen dat, ondanks de motivatie van Kort, hij hier met geen woord over spreekt, of is dit te kort door de bocht?

 Eerlijkheidshalve merk ik op dat het niet reëel zou zijn om 2024 te vergelijken met 1957 toen het Ziekenhuis werd geopend, alweer zevenenzestig jaar geleden. Dit geschenk van de Zweedse bevolking was bedoeld voor de inwoners van het eiland Schouwen-Duiveland als gevolg van de watersnoodramp in 1953. Met andere woorden, het Ziekenhuis is dus ‘eigendom’ van de bevolking! Zowel een cliëntenraad als ook een Gemeenteraad zou in mijn optiek de basisbehoeften van haar inwoners moeten behartigen naast verdedigen. In plaats daarvan is er gekozen voor een projectontwikkelaar die elk kalenderjaar zijn winst aan huur ziet toenemen.

In de huidige tijd waarin alles duurder wordt, zorgkosten jaarlijks opnieuw geïndexeerd moeten worden, kan het soms dus niet anders dan dat er keuzes gemaakt moeten worden. Wat ik mij wél hierbij afvraag of ‘alle’ kosten in de eerdergenoemde analyse opgenomen zijn? Wekelijks is er namelijk de inzet van een traumahelikopter, soms zelfs uit België. Deze gegevens zijn opvraagbaar bij de veiligheidsregio Zeeland. Uit eigen ervaring weet ik dat de inzet van een traumahelikopter duizenden euro’s kunnen kosten voor de maatschappij. Elke inzet van een traumahelikopter naast een toename van alle reisbewegingen per auto, maken dat er ook eens nagedacht moet worden wat deze extra belasting gaat inhouden voor het milieu. Deze reisbewegingen, in welke richting dan ook, is een kriem, vooral in het hoogseizoen. En wie zegt dat de Zeelandbrug toegankelijk is over 10 jaar? Ook hierin is een schone maar nadrukkelijk taak weggelegd voor het politiekbestuur, naast een duidelijke visie, maar bovenal een duidelijke en actuele rol voor de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Wat schetst dan mijn verbazing toen ik ‘live’ de raadsvergadering van 28 maart jl bijwoonde? Na het verschijnen van het persbericht dat het ADRZ de huur wil opzeggen lijkt de politiek te zijn wakker geschud. Verschillende partijen reageren op het bericht dat de regie moet worden gepakt én dat er gekeken zou moeten worden naar andere zorgaanbieders, en niet alleen kijken naar het ADRZ. Een beetje laat, nietwaar? In mijn optiek had de politiek deze stap 7 jaar geleden al moeten zetten, want regeren is vooruitzien!

Nu is het niet nieuw dat de huidige maatschappij slechts lijkt te draaien om macht én geld! Zo ook de vereniging van Zorgverzekeraars die al jaren geleden de handen inéén geslagen hebben om prijzen kunstmatig hoog te houden met slechts één enkel doel namelijk nog meer winst. Ik verzoek dan ook het politiekbestuur nadrukkelijk openheid van zaken te geven over de interne affaires maar met name de zorg op het eiland te behouden! Dit is de enige manier om het zorginfarct van 2030 te voorkomen. Het eiland telt bijna 34.000 inwoners en tot op heden hebben inmiddels al ruim 5000 mensen deze petitie ondertekend.

Ik wil de lezers dan ook vragen om in actie te komen! Kom in beweging, en ga langs elke deur in  stad én dorp en vraag mensen de petitie te ondertekenen, laat je stem horen want samen staan we sterk(er)!

Taco Asma (Oud inwoner van Zierikzee)

Meer nieuws