Afbeelding

CDA: 'Betrek werkgevers bij problematische schulden'

Ondernemen

De gemeenteraad is het eens met het CDA dat ook werkgevers een rol hebben bij problematische schulden van werknemers. De gemeente neemt de regie in een plan van aanpak, waarbij nu dus ook werkgevers betrokken worden.

Een motie van de CDA-er Rutger Punt is donderdagavond door de raad aangenomen. Punt heeft al meerdere werkgevers bereid gevonden mee te denken. Schulden staan al langer op de agenda. De PvdA pleitte eerder voor het kwijtschelden van gemeentelijke schulden voor mensen, die er aantoonbaar niet uit komen. Vragen die de sociaal-democraten eerder stelden aan het college zij nog niet beantwoord.

Meer nieuws