De oude Lidl
De oude Lidl

Brugzicht tijdelijk naar oude Lidl

Algemeen

Waar nu op de locatie Brugzicht aan de Scheldestraat in Zierikzee uitsluitend ruimte is voor dagbesteding, zal vanaf de zomer 2024 een nieuwe locatie staan. Die zal bestaan uit 27 wooneenheden en meerdere ruimtes voor werken/dagbesteding en ontmoeting. Tijdens de sloop- en nieuwbouwfase is er in de buurt tijdelijke huisvesting voor dagbesteding. 

 De voorbereiding en planning heeft een kleine vertraging opgelopen omdat tijdens het ecologisch onderzoek in de directe nabijheid een beschermde vleermuissoort is aangetroffen. Er zijn nestkasten opgehangen waar de vleermuis een periode aan moet wennen. Inmiddels heeft de provincie een ontheffing afgegeven voor een verkorte gewenningsperiode. Begin 2023 zal worden verhuisd naar de tijdelijke huisvesting voor dagbesteding in de voormalige Lidl-supermarkt in Zierikzee aan de Schelphoekstraat 1. De voorbereidingen om dit pand geschikt te maken voor de tijdelijke dagbesteding worden momenteel getroffen. De sloop van het huidige Brugzicht wordt in de eerste maanden van 2023 voorbereid en zal in het voorjaar van 2023 starten. De nieuwbouw wordt naar verwachting opgeleverd in de zomer van 2024.

Meer nieuws