Afbeelding

Gemeente aan de slag met nieuwe ‘woonnota’

Algemeen

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland gaan werken aan een nieuwe structuurvisie Wonen. Met de structuurvisie Wonen wil de gemeente ervoor zorgen dat er op kernniveau gebouwd kan worden naar behoefte en dat de bestaande woningvoorraad in de kernen aantrekkelijk en toekomstbestendig blijft.

Meer nieuws