Logo wereldregio.nl
Foto:

Waterschap schaalt dijkbewaking af

Fase 1 ‘staat van paraatheid’ is opgeheven. Woensdag stelde het waterschap deze in wegens een verwachte waterstand bij Vlissingen van + NAP 3,40 meter. Deze fase wordt ingesteld bij een verwachte waterstand van + NAP 3,30 meter. De voorspelde waterstand is daadwerkelijk gemeten.  Vanmorgen werd er bij laag water een inspectieronde uitgevoerd langs de Zeeuwse kust. Hieruit bleek dat het hoge water duinafslag heeft veroorzaakt bij Vrouwenpolder en op enkele plaatsen bij Nieuwvliet. Bij Vrouwenpolder is een dijktrap en een strandopgang afgesloten. Ook is er langs de Zeeuwse kustlijn op diverse plaatsen sprake van aangespoeld materiaal. Dit wordt zo spoedig mogelijk weggehaald. Andere noemenswaardige schades zijn niet geconstateerd. Uit voorzorg werden gisteren de Panoramaweg bij Breskens en enkele strandovergangen aan de Burgemeester van Woelderenlaan in Vlissingen afgesloten. Deze zijn inmiddels weer opengesteld.
Waterschap Scheldestromen beschikt over een ‘Maatregelplan Hoogwater’. Dit plan treedt in werking zodra er bij Vlissingen een waterstand van + NAP 3,30 meter of hoger wordt verwacht en begint bij Fase 1 ‘staat van paraatheid’. Deze fase bestaat uit het continu monitoren van de actuele waterstanden en controleren of coupures en andere kunstwerken in de primaire waterkering afgesloten zijn. Dit geldt ook voor buitendijks gelegen wegen, zoals de Panoramaweg bij Breskens. Vanaf een verwachte waterstand van + NAP 3,70 meter worden de dijken op sommige plaatsen daadwerkelijk bewaakt.