Verzakkingen straatwerk langs Oude Haven | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Foto:

Verzakkingen straatwerk langs Oude Haven

Het Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte heeft tijdens uitvoering van hun werkzaamheden verzakkingen in de bestrating langs de Oude Haven en in de nabijheid van de Zuidhavenpoort geconstateerd. De locaties zijn direct afgezet met hekken. Er vindt onderzoek plaats naar de oorzaak, mogelijk is er sprake van onderspoeling of een lekkende kademuur. De bestrating kan als gevolg hiervan verzakken. Op beide locaties doet Aquavia begin volgende week met behulp van een kraan onderzoek. Na de uitkomsten van het onderzoek weet de gemeente pas welke gevolgen dit heeft en of maatregelen moeten worden getroffen. De gemeenteraad is geïnformeerd en dat geldt eveneens voor de bewonerscommissie.