Geen BIZ voor Bedrijvenpark Zuid

Actueel SD

Er komt geen bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het Bedrijvenpark Zuid in Zierikzee. Dit heeft Daniël Joppe, wethouder van Economische Zaken, donderdag bekendgemaakt. De BIZ is inmiddels wel van kracht in Renesse en voor de binnenstad van Zierikzee. Vanaf begin november konden de ondernemers hun stem uitbrengen voor of tegen de instelling van de BIZ. Nu deze uitslag negatief is uitgepakt, treedt de eerder door de gemeenteraad vastgestelde BIZ verordening per 1 januari 2019 niet in werking. Er was bij deze BIZ-stemming sprake van een zeer hoge opkomst. Inhoudelijk heeft de stemmingsuitslag het volgende beeld te zien gegeven: 80,95 procent van de stemgerechtigde ondernemers heeft een geldige stem uitgebracht. Hiervan heeft 51,47 procent voor en 48,53 procent tegen de BIZ gestemd. De WOZ-waarde van de voorstemmers bleek met 27.602.000 euro wel hoger dan de WOZ-waarde van de tegenstemmers. Daarmee is wel aan de toetsen 1 en 3 van de BIZ wet voldaan, maar niet aan toets 2 die stelt dat 2/3 deel van de stemmers voor moet hebben gestemd. Joppe vindt het jammer. ,,Het is een ondernemersinitiatief waaraan we als gemeente van harte onze steun hebben gegeven. De projectgroep en de ambassadeurs hebben er, voor zover wij hebben kunnen zien, alles aan gedaan om de plannen over de bühne te brengen. Als gemeente hebben we ook de Economische Impuls in het vooruitzicht gesteld, waarmee de ondernemers jaarlijks maximaal 25.000 euro aan extra middelen vanuit de gemeente gestort zouden krijgen in hun Ondernemersfonds.” Vrijdag in de papieren editie meer reacties omtrent het afketsen van de BIZ.

Meer nieuws