Logo wereldregio.nl
Foto:

Geestdrift

  Column

Kermis

Van veel onderzoeken en enquêtes denk ik: bespaar je de kosten en de moeite. Omdat de uitkomst met een beetje mensenkennis en gezond verstand voorspelbaar is. Ook het onderzoek naar het draagvlak voor de openstelling van de zomerkermis op zondag bracht geen verrassingen aan het licht. Zes van de tien inwoners van Zierikzee vinden het prima dat de kermis ook op die dag de rust tussen 13.00 en 24.00 uur verstoort, las ik in het rapport*. De meesten van hen blijken geen omwonenden van het Havenplein. Over voorspelbaarheid gesproken. Ook van de motivatie van een respondent dat ‘de zondagsluiting zoooo geen 2021 is’ viel ik niet van mijn stoel van verbazing. Het vertolkt immers het moderne levensgevoel, dat geen antenne meer heeft voor de diepere waarde van heilige huisjes. Maar intussen wel de samenleving in een emotionele achtbaan over de kop jaagt. En pas als mensen zijn opgebrand op zoek gaat naar (spirituele) rust- en herstelmomenten. Berouw komt na de zonde. Nu zeg ik niet dat het zonde is om naar de kermis te gaan. Het is een karikatuur dat van christenen niks mag. Juist de kermis is daar een sprekend voorbeeld van. Het woord ‘kermis’ is namelijk een verbastering van ‘kerkmis’. Vroeger... was de kermis een jaarmarkt met allerlei attracties ter gelegenheid van een kerkelijk feest. Leer en leven van de kerk(mens) blijken dus zo saai nog niet. Je moet alleen wel de moeite willen nemen om je er serieus in te verdiepen. Een uitspraak als ‘de kerken spreken over medeleven en mededogen, maar kom niet aan de zondag’ getuigt daar niet van. Het pleidooi voor de zondagsrust is immers juist ingegeven door medeleven en mededogen. Omdat de mens in de mallemolen van een non-stop hectisch leven doldraait, dáárom gunt (!) God hem momenten van rust. Nu hoeft wat mij betreft niet uitgerekend de kermisattractie op die ene zondag in het jaar daarvoor te sluiten. Liever zie ik dat in onze samenleving de ogen weer open gaan voor de waarde van adempauzes en innerlijke rust. Gelukkig mag de kerk in ons land elke zondag haar deuren openen om de Bron en de zegen daarvan te verkondigen en te vieren. Een beetje mensenkennis en gezond verstand zeggen mij dat meer dan zes van de tien inwoners van Zierikzee zich erover zullen verbazen hoe goed dat een mens doet! 

* Rapport: ‘Draagvlak kermis op zondag Zierikzee en Renesse’, I&O Research, Amsterdam

Jan van Langevelde