Verward | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
<p>Aad van der Wouden</p>

Aad van der Wouden

(Foto: )

Verward

  Column

Soms zeggen ze bij een probleem, dat er ‘eerst een dode moet vallen’ voordat er actie ondernomen wordt. Nou, dat trieste voorval heeft zich inmiddels voorgedaan in Zonnemaire. Mensen met onaangepast gedrag en vaak een psychische stoornis tonen verward gedrag. Dat is vervelend voor de buurt, maar minstens zo erg voor de persoon in kwestie. 

Het rijk heeft fors bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg en het probleem over de schutting van de gemeente gegooid. En toen werd het stil. Nou ja, niet voor Zeeuwland en de politie. Die hebben de handen vol aan onaangepaste huurders. Maar dat zijn uitgerekend de twee die niet de professionele hulp kunnen bieden. Zeeuwland doet het om de overlast voor brave buren te beperken en de politie grijpt in omdat ze de middelen heeft. Het is geen probleem van Schouwen-Duiveland alleen. Het is een landelijk probleem dat lokaal wordt neergelegd. 

Maar wie neemt het initiatief op Schouwen-Duiveland. Nadenken over het plaatsingsbeleid van Zeeuwland, begeleiding van de personen, de rol van de gemeente…. Misschien wel het opzetten van een opvangplek voor deze mensen, een ‘Skaeve Huse’. Natuurlijk is het een centenkwestie, maar weleens uitgerekend hoeveel uren Zeeuwland en de politie in één enkel probleemgeval steken? We hebben een nieuwe wethouder in de persoon van Paula Schot (SGP) met zorg in haar portefeuille. Wellicht dat zij partijen bij elkaar kan roepen om tot een structurele oplossing te komen.