Wethouder Ankie Smit
Wethouder Ankie Smit Foto: Picasa

Mogelijk extra opvang voor maximaal 250 vluchtelingen in Zierikzee

Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn van plan zo snel mogelijk een opvanglocatie voor 150 tot 250 asielzoekers te realiseren. Het gaat niet zozeer om een gebouw, maar een open locatie aan de rand van Zierikzee. In overleg met het COA, (Centrale Opvang Asielzoekers) wordt gekeken hoe daar iets te realiseren is. Er is nog geen locatie in beeld. Wat wethouder Ankie Smit betreft moet aan tijdelijke huisvesting gedacht worden tot 1 januari 2028. En daarbij denkt ze niet aan tenten.  De gemeenteraad moet er formeel nog mee akkoord gaan en de plannen gaan de gewone inspraak in. Met deze opvang levert de gemeente haar bijdrage aan de Zeeuwse opgave. Meer bijzonderheden vrijdag in de krant.

Meer nieuws