Logo wereldregio.nl
liveblog

Windhoos houdt huis in Zierikzee: één dode, negen gewonden

Een windhoos heeft maandag rond 13.00 uur flink huisgehouden in Zierikzee.

Tekst ververst automatisch

08.00 uur Er zijn lokaal nog steeds afzettingen, deze mogen niet betreden worden omdat er mogelijk risico is. Omdat de windhoos zeer heftig is geweest, blijft in het gebied het gevaar van stormschade en mogelijke vallende voorwerpen. Inwoners en bezoekers worden opgeroepen hier dan ook alert op te zijn. Er is nog geen compleet overzicht van alle beschadigde woningen omdat de meldingen op verschillende plekken en bij verschillende organisaties binnengekomen zijn. Er zijn meerdere woningen aan de Calandweg, Mulockstraat en Kanterstraat onbewoonbaar.
In totaal hebben 10 mensen het servicenummer van de gemeente gebeld en vijf mensen zijn op het gemeentehuis geweest. Voor de bewoners die zelf geen eigen opvang konden organiseren, heeft de gemeente een alternatieve slaapplaats aangeboden.

20.46 uur Er is afgeschaald naar GRIP 1, dat betekent dat de lokale coördinatie voorlopig ter plaatse blijft tot de inspectie van de woningen is afgerond. Door zorg van de politie wordt vannacht extra toezicht gehouden in het gebied. Zojuist is er een afsluitend NL-alert bericht gestuurd.

20.40 uur  Zojuist is door politie Zeeland-West-Brabant bekend gemaakt dat het dodelijke slachtoffer een 73-jarige vrouw betreft afkomstig uit Wassenaar. De nabestaanden zijn door de politie in kennis gesteld. 

19.26 uur Op dit moment wordt door brandweer, gemeente en Salvage een inspectie uitgevoerd van de getroffen woningen. Daarbij wordt beoordeeld in hoeverre de woningen veilig zijn voor de bewoners om terug te keren. De woningen zullen worden gemarkeerd. Voor de bewoners die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Het informatiepunt op het gemeentehuis en het informatienummer zijn tot 21.00 uur beschikbaar, en daarna weer vanaf morgenochtend gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 

19.25 uur Bijstelling aantal gewonden: het betreft in totaal negen gewonden, waarvan er één naar het ziekenhuis moest worden vervoerd en acht ter plaatse konden worden behandeld door ambulancepersoneel. 

18.10 uur Burgemeester Van der Hoek heeft de volgende verklaring gegeven naar aanleiding van de gebeurtenis van vandaag. 

‘’Vanmiddag is Zierikzee geheel onverwacht getroffen door een zeer krachtige windhoos. Helaas is daarbij iemand overleden en zijn diverse mensen licht gewond geraakt. Ook is er veel schade aan woningen en bomen.  Mede namens het gemeentebestuur gaat mijn medeleven in de eerste plaats uit naar de nabestaanden van het overleden slachtoffer en iedereen die door windhoos getroffen is.  Een aantal families kan op dit moment niet naar terug naar huis. Voor hen wordt opvang geregeld.  Alle hulpdiensten doen momenteel alles om alle schade te verhelpen en de getroffen mensen waar nodig op te vangen. De totale schade wordt zo spoedig mogelijk in beeld gebracht en maatregelen worden genomen om de schade te beperken. Inwoners met vragen kunnen vandaag tot 21.00 uur bellen naar (0111) 452 111.” 

18.05 uur Zo’n honderdvijftig huurwoningen van Zeeuwland zijn vanmiddag beschadigd. Ook over De Mossele aan het Havenpark is de windhoos heen gekomen. Vijf woningen zijn onbewoonbaar, omdat het dak eraf gewaaid is. Volgens directeur Marco van der Wel is de schade zeer aanzienlijk. De gemeente zorgt voor de opvang van de getroffen families. Medewerkers van Zeeuwland zijn ter plaatse aan het helpen.

17.38 uur Er is een publieksinformatienummer beschikbaar tot 21 uur vanavond. Dat is het servicenummer van de gemeente: 0111-452111

17.30 uur In totaal zijn er, naast het dodelijke slachtoffer, zeven gewonden gevallen als gevolg van de windhoos. Daarvan is één persoon door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de anderen konden ter plaatse worden behandeld. Dat heeft burgemeester Jack van der Hoek eind van de middag bekend gemaakt. 

16.30 uur Bij het informatie- en opvangpunt in het gemeentehuis kunnen inwoners met schade zich melden. Ook is daar psychosociale hulpverlening beschikbaar.

16.30 uur De brandweer verwacht nog enkele uren werk te hebben. Er is momenteel geen busvervoer mogelijk in het gebied. 

16.22 uur Door de windhoos is ter hoogte van Brouwershaven een schip in de problemen gekomen. Dat kon op eigen kracht naar Brouwershaven varen.

16.21 uur Burgemeester Jack van der Hoek komt nu snel met verklaring naar buiten.

16.20 uur De brandweer is bezig met het compleet krijgen van het schadebeeld en zet in op directe gevaarsituaties. Inwoners die van buiten het gebied terug keren mogen het gebied in. Houdt wel rekening met gevaar voor vallende materialen. Bij direct gevaar, bel 112. De gemeente zet zich, samen met Salvage, in voor het afhandelen van de schade. Getroffen inwoners kunnen terecht bij het informatiepunt dat is ingericht in het gemeentehuis. Parkeren kan tegenover het gemeentehuis.

16.15. Zierikzee maakt op dit moment de schade op van de windhoos. In de binnenstad heeft het dakpannen geregend en zijn bomen als luciferhoutjes afgebroken. 

16.10 uur De VeiligheidsRegio meldt dat er naast het dodelijk slachtoffer zeker tien gewonden zijn gevallen. Over de ernst van de verwondingen is  nog niets bekend.

16.00 uur Het verkeer rondom Zierikzee zit muurvast. Er staan lange files. Een deel van de toegangswegen is afgesloten om hulpverleners vrij baan te geven.

15.08 uur. De windhoos die aan het begin van de middag over Zierikzee trok, heeft vermoedelijk één leven geëist. Op straat is in ieder geval één persoon overleden, zo hebben hulpverleners bevestigd. Dat was aan de Nieuwe Haven.  

De windhoos trok rond 13.00 uur over Schouwen-Duiveland. Al snel kwamen vanaf diverse locaties in Zierikzee meldingen binnen van stormschade. De hulpdiensten schaalden flink op en er rukten onder meer tien ambulances en tien brandweerwagens uit. Er werd opgeschaald naar GRIP 2. Dat bekent dat een Regionaal Operationeel Team (ROT) bijeenkomt in het kantoor van Veiligheidsregio Zeeland in Middelburg.

15.06 uur  Hotel de Zeeuwse Stromen in Renesse heeft kamers beschikbaar gesteld voor de mensen die door de windhoos niet terug naar huis kunnen. Dat is voor zover nu bekend het geval voor een aantal bewoners van de Calandweg in Zierikzee.

15.02 uur  Er is nog veel onduidelijkheid over het volledige schadebeeld en aantal gewonden. Brandweer verleent ondersteuning op meerdere plekken en is bezig verder beeld te krijgen van de totale omvang van het incident. De politie zorgt voor afzetting van het incidentgebied. Geef hulpdiensten de ruimte en volg aanwijzingen van de hulpdiensten op.Hotel de Zeeuwse Stromen in Renesse stelt kamers beschikbaar aan mensen, die door de windhoos niet naar huis kunnen.

15.00 uur De Veiligheidsregio Zeeland roept het publiek op niet naar Zierikzee te komen. Het is een komen en gaan van hulpdiensten en die hebben alle ruimte nodig. Toegangswegen zijn op diverse plaatsen afgesloten.

13.00 uur Tijdens de windhoos vlogen spullen honderden meters de lucht in. Momenteel hebben brandweer en ambulances hun handen vol aan de gevolgen van de windhoos. Met name rond de Oude Haven is er aanzienlijke schade. Daken zijn onder andere van huizen gewaaid en er is een dode gevallen op de hoek van ‘t Luitje/Nieuwe Haven. Er zijn ook enkele gewonden gevallen.
Er is ook grote schade aangericht aan de Calandweg in Zierikzee. Van woningen zijn daken afgewaaid, dakpannen en bomen vlogen door de lucht. De straten liggen bezaaid met brokstukken. De hulpdiensten heeft opgeschaald naar het sein GRIP-1. Bij de bestrijding van het incident zijn meerdere disciplines betrokken en is een structurele coördinatie tussen de verschillende hulpverleningsdiensten nodig.
Jack van der Hoek, burgemeester van Schouwen-Duiveland, komt later op deze dag met een verklaring naar aanleiding van de windhoos en de gevolgen.