Logo wereldregio.nl
Foto:

Acht eeuwen Zierikzee in fraai boek vastgelegd

Achthonderd jaar geleden ontving Zierikzee stadsrecht. De precieze datum is niet bekend, maar het is zeer aannemelijk dat het stadsrecht werd verleend door graaf Willem I kort voor zijn dood op 13 april 1222. Zierikzee mag zich dus achthonderd jaar stad noemen. Daarom verschijnt op zaterdag 6 november een nieuw overzichtswerk van zijn geschiedenis.

Het boek brengt de geschiedenis van Zierikzee in beeld vanaf de eerste sporen van een vroegmiddeleeuws abdijgoed op het toen nog onbedijkte Schouwen en volgt de ontwikkeling van de nederzetting, die uitgroeide uit tot een machtscentrum en een belangrijke haven- en handelsplaats. In het eerste deel van het boek (periode tot 1550) zien we hoe de handel en nijverheid, het stedelijk bestuur, de rol van de gilden en het kerkelijk en cultureel leven zich in de middeleeuwen ontwikkelden. In het tweede deel (1550-1795) volgen we Zierikzee in een periode van ingrijpende politieke en religieuze veranderingen. De stad ging een nieuwe bloeitijd in met een florerende koopvaardij en visserij. Vanaf het midden van de achttiende eeuw zette een economische neergang in, maar ondanks alles probeerde Zierikzee haar status als tweede stad van Zeeland te behouden.

In de twee eeuwen waarover het laatste deel gaat (1795-1996) kampte de stad met economische malaise, rampen en oorlogen. Aan de orde komen de maatregelen die werden genomen ter stimulering van de economie, het functioneren van de armenzorg en nieuwe industriële activiteiten. Ook zien we hoe het isolement van Zierikzee en Schouwen-Duiveland eerder toe dan af leek te nemen. Met het in de twintigste eeuw opkomende toerisme profiteerde Zierikzee opnieuw van zijn ligging aan het water. De vele eeuwenoude panden die voor de slopershamer gespaard waren gebleven, zetten de stad tot op de dag van vandaag luister bij. Het jaar 1996 vormt het eindpunt van deze geschiedschrijving. Zierikzee hield toen als zelfstandige gemeente op te bestaan en ging deel uitmaken van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Aan het boek werkten tien auteurs mee; ieder zijn zij specialist op het gebied waarover zij schrijven. De redactie was in handen van Jeanine Dekker en Huib Uil. Ineke van den Broek verzorgde de beeldredactie. De eerste exemplaren van Zierikzee, acht eeuwen stad worden op zaterdagmiddag 6 november tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadhuismuseum in Zierikzee uitgereikt aan de burgemeester van Schouwen-Duiveland, Jack van der Hoek, en aan de commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman.

Het boek is straks in alle Zeeuwse boekhandels verkrijgbaar. De verkoopprijs bedraagt € 34,95. Zierikzee, acht eeuwen stad wordt uitgegeven door Het Paard van Troje (www.paardvantroje.nl) en is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland.

Plus afbeelding