Logo wereldregio.nl
Foto:bron Julianahoeve Renesse

Duinbehoud eist handhaving bij Julianahoeve

Kampeerhuizen die hoog uitsteken boven deels afschermende wallen, kampeerbedrijven die knagen aan de randen van beschermd duingebied en een gestage groei van de jaarronde recreatie. Het gebeurt in strijd met bestemmingsplannen. Margo van der Meulen, consulent van de Stichting Duinbehoud, roept het gemeentebestuur op de taak uit te voeren waarvoor het is aangesteld: handhaven.


Steen des aanstoots is camping Julianahoeve aan de Hoogenboomlaan in Renesse, waar volgens Duinbehoud vier illegale kampeerhuizen van twee verdiepingen zijn verschenen. Ze steken hoog uit boven een wal die als afscherming is bedoeld. De gebouwen belasten het aangrenzende Natura 2000 duingebied met geluid- en lichtvervuiling en bederven volgens Duinbehoud het duinlandschap. Nog een bezwaar: dergelijke woningen worden gebruikt voor jaarronde recreatie en veroorzaken extra stikstofneerslag in de duinen.

Groenstroken en wallen rond de camping worden versmald of verdwijnen gedeeltelijk. Deels wordt de verplichte afschermende groenstrook of wal op het terrein van een buurman gepland, dat de beschermende status van Natura 2000 heeft. Al twee jaar strijdt Duinbehoud ertegen met handhavingsverzoeken en bezwaarschriften. ,,Maar de gemeente Schouwen Duiveland geeft niet thuis”, aldus Margo van der Meulen, consulent van de Stichting Duinbehoud. ,,De vier huizen zijn tot dusver buiten gebruik gesteld. Maar de gemeente wil met een nieuw bestemmingsplan onderzoeken of ze alsnog kunnen worden gelegaliseerd, net als andere illegale chalets en illegale aantasting van beschermende wallen en groenstroken. Dat is de wereld op zijn kop: het overtreden van regels belonen met legalisering.”


Om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, heeft Margo bij de gemeente een stuk afgeleverd, waarin zij alle bezwaren onderbouwd en nogmaals oproept tot handhaving. Dit stuk is mede ondertekend door de Natuur en Vogelwacht, de Zeeuwse Milieufederatie en Bescherm de Delta. ,,Het knagen aan de randen van beschermd duingebied, het achteraf legaliseren van illegale bouwsels en meer stikstofbelasting door de groei van jaarronde recreatie is een sluipend proces op de Kop van Schouwen en moet stoppen’’, zo stelt Van der Meulen.

Zij zegt te hopen, dat het niet hoeft te komen tot een rechtszaak. ,,Maar als het niet anders kan, dan moet het maar. De gemeente is nalatig met handhaving en duinnatuur wordt ondanks de beschermende status aangetast. Zij stelt: ”Laat de rechter zich in dat geval maar uitspreken”. Op de foto een plattegrond van de Julianahoeve.