Logo wereldregio.nl
Foto: joop van houdt

Napoleonschuur verkocht voor één euro

De gemeente heeft de Napoleonschuur in Scharendijke verkocht aan de stichting Boei. Prijs: één euro. De Boei is landelijk actief en is hoeder van cultuurhistorische locaties. Onderzocht gaat worden of er een functie aan de schuur gekoppeld kan worden, zodat deze tot in lengte van jaren behouden kan blijven. De bouwbestemming wordt van de kavel gehaald. Lange tijd was dat een wens van de gemeente. Wat de uiteindelijke functie wordt en of Boei het voor elkaar krijgt, zal de tijd leren. Lukt het niet dan gaat de schuur terug voor een euro, maar dan zal er niet veel meer van over zijn.