Logo wereldregio.nl
Nauwere samenwerking verloskundigen en gynaecologen
Nauwere samenwerking verloskundigen en gynaecologen

Nauwere samenwerking verloskundigen en gynaecologen

Verloskundigen, kraamzorgorganisaties en gynaecologen uit de regio Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland hebben een overeenkomst getekend waarmee de coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee opgericht is.

Hiermee zijn ze een van de eersten in Nederland die integrale geboortezorg in de praktijk gaan toepassen. Verloskundigenpraktijk Een nieuw begin, verloskundigenpraktijk Brielle & Westvoorne, verloskundigenpraktijk Hellevoetsluis en verloskundepraktijk Schouwen-Duiveland en kraamzorgorganisaties RST zorgverleners, Kraamzorg De Eilanden, kraamcentrum DAT en Dé Provinciale Kraamzorg en verloskundig centrum CuraVita bundelen hun krachten en bieden een integraal proces van zorg aan moeder en (ongeboren) kind. Aan de oprichting van de coöperatie is een langdurig traject vooraf gegaan. Bert Meershoek, gynaecoloog bij verloskundige centrum CuraVita en vanaf de start een van de trekkers van het project licht toe: “De reden om deze samenwerking op te starten is altijd het welzijn van de zwangere en haar baby geweest. In die zin stonden alle neuzen vanaf het begin dezelfde kant op. De hobbels die we moesten nemen tijdens dit traject waren met name organisatorisch en financieel van aard. Het is mooi om te zien dat we nu overeenstemming hebben over de zorg die we aan zwangeren willen én kunnen leveren. Een van de belangrijkste uitgangspunten voor de samenwerking is het terugdringen van babysterfte. Dat doen we door afspraken te maken over o.a. de kwaliteit van zorg en met gelijke zorgprocessen te werken, door intensief te overleggen en door niet in hokjes te denken. De zorg die nodig is, wordt gegeven door degene die daar het beste in is. Daar heeft iedereen baat bij, het verbetert de kwaliteit van zorg en is efficiënt. ” De geboortezorg in Nederland is opgedeeld in 79 regio’s. Per 1 januari 2017 is het mogelijk om, vrijwillig, als regio te kiezen voor integrale geboortezorg. Dat wil zeggen dat de organisaties die binnen de regio betrokken zijn aan de zorgverlening aan moeder en (ongeboren) kind, samen afspraken maken over de manier waarop deze zorg gegeven én gefinancierd wordt. Meestal worden deze afspraken gemaakt tussen verloskundigen, kraamzorg en gynaecologen. Het belangrijkste streven van integrale geboortezorg is om babysterfte terug te dringen met een betere informatieoverdracht tussen zorgverleners, en een betere en hogere kwaliteit van zorgverlening.