Antwoorden bijbelquiz | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Antwoorden bijbelquiz

In WereldRegio vandaag een bijblelquiz, zoals die deze weken op tal van plaatsen wordt gehouden. De antwoorden staan op deze website.

1. D. Charan.

Terach, zijn vader, trok uit Ur der Chaldeeën (Genesis 11:3) naar Charan. Daar werd Abram geroepen (Genesis 12:1)

2. A. Ja.

Hij had een schoonmoeder (Matteüs 8: 14) en nam zijn vrouw mee op zijn reizen (1 Korintiërs 9:5)

3 D. In Matteüs 2 en Lucas 2

4. B. Poerim

(Esther 9: 26, genoemd naar het lot, Poer, dat Haman had geworpen.)

5. B. ongeveer 400.

In 2006 waren dat er 422, in ongeveer 2000 talen bestaat er wel een groter of kleiner gedeelte van de Bijbel. In ongeveer 4000 talen bestaat er nog geen enkele bijbeltekst.

6. B. Hij wordt er niet heet of koud van. (Openbaring 3: 15,16)

7. C. ‘De mens wikt, maar God beschikt.’ staat niet in de Bijbel.

Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in (Spreuken 26: 27a),

Wie wind zaait zal storm oogsten (Hosea 8: 7)

Aan de vruchten herkent men de boom (Matteüs 12: 33)

8. C. De schellen vallen hem van de ogen (Handelingen 9: 18)

9. C. God zij met ons

Dit randschrift stond vroeger ook op de guldens, rijksdaalders en vijf gulden-munten.

10. A.  Machlon (Ruth 4: 10)

11. C. Kafarnaüm  (Matteüs 4: 13)

12. C. Gamaliël (Handelingen 22: 3)

13. C. Epicuristen en Stoïcijnen (Handelingen 17:18)

14. C. Aan de onbekende god (Handelingen 17:23)

15. A. Hij stapte over op een schip uit Alexandrië dat doorging naar Italië.

(Handelingen 27: 6)

16. C. Geloof, hoop en liefde (1 Korintiërs 13: 13)

17. A. Dat Joab ervoor moest zorgen dat Uria zou sneuvelen in de strijd.  (2 Samuël 11: 15)

18. C. Omdat hij een stuk land wat Achab wilde hebben, niet wilde verkopen.

(1 Koningen 21: 6 -10)

Nabot wilde zijn wijngaard niet verkopen, omdat hij die had geërfd van zijn voorouders. Volgens de wet moest dat land altijd in het bezit van de familie blijven. (Leviticus 25: 23)

19. A. Hij scheurde zijn kleren als teken van rouw.  (2 Koningen 5: 7)

20.  D. Hij legde de brief open in de tempel. (2 Koningen 19:14)

21.  C. In een veld bij Lachai-Roï waar Isaak alleen rondliep. (Genesis 24: 62) Lachai-Roï kan worden vertaald als ‘

bron

van de Levende die mij ziet’.