Logo wereldregio.nl

Beveiligd baggeren haven Rollandthof Zierikzee

Om de bestaande havenbodem op de benodigde vaardiepte te brengen voor de aanleg van de nieuwe drijvende steiger ter hoogte van Rollandthof wordt volgende week gestart met beveiligd baggeren. Hiervoor arriveert op zaterdag 28 september in de haven van Zierikzee een ponton met kraan, welke op maandag 30 september naar de locatie Rollandthof wordt vervoerd via de Nieuwe Haven. Beveiligd baggeren is noodzakelijk, omdat recent nader onderzoek heeft uitgewezen dat er 42 locaties in het gebied zijn waar mogelijk niet gesprongen explosieven, zogenaamde NGE’s aanwezig zijn. In de praktijk betreft het vaak oude fietsen of dergelijke metalen voorwerpen die hetzelfde gedetecteerd worden als een granaat of ander explosief. Omdat een zeker risico altijd aanwezig blijft en veiligheid onze eerste prioriteit heeft, worden alle benodigde veiligheidsmaatregelen genomen om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Op dinsdag 1 oktober gaan de werkzaamheden daadwerkelijk van start en deze nemen naar verwachting twee weken in beslag. Hierbij gaan duikers te water om de locaties nader te onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomsten worden verdere maatregelen bepaald. Actuele informatie over de voortgang van het project leest u via op gemeentelijke website www.schouwen-duiveland.nl