Logo wereldregio.nl

Onrust over 'vreemde man' op facebook (aanvulling)

Op internet wordt op dit moment gewaarschuwd voor een 'vreemde man', die zich ophoudt in Nieuwerkerk en Oosterland. Hij zou 'rare dingen' doen zonder dat deze nader omschreven worden. Duidelijk is wel dat hij contact met jonge meisjes heeft gezocht. De man rijdt rond in een zwart-witte auto. Vooral veel ouders van jonge kinderen reageren geschokt op de mededeling, dat de man zich met verkeerde praktijken bezig houdt. De politie is geinformeerd, maar heeft zelf nog geen bericht laten uitgaan. De politie bevestigt dat er donderdag een melding binnengekomen zou zijn. De recherche onderzoekt de zaak en er wordt extra gesurveilleerd.

Inmiddels is ook vanuit het onderwijs gewaarschuwd nadat leerkrachten door de politie zijn geinformeerd. In een brief aan de ouders met kinderen op de Oosterburcht in Oosterland staat: ,,Het advies is om voorlopig kinderen niet alleen over straat te laten gaan. Ook is het handig om bij uw kind nog een keer te benadrukken om niet met vreemden mee te gaan," einde citaat. De school spreekt over 'jonge kinderen' die zijn lastiggevallen in Nieuwerkerk en Oosterland.