Logo wereldregio.nl

Waterschap sluit kasloket

Het kasloket van waterschap Scheldestromen sluit met ingang van 1 januari 2013.

Dit betekent dat de waterschapsbelastingen niet meer contant betaald kunnen worden in het kantoor aan de Kanaalweg in Middelburg. Alle kasbetalingen kunnen voortaan gedaan wor- den aan het kasloket van Sabewa Zeeland in het waterschapskantoor, Kennedylaan 1 in Terneuzen. Dit kasloket is elke werkdag geopend tussen 9 en 16 uur.

banner

De reden van de sluiting van het kasloket in Middelburg is dat waterschap Scheldestromen vanaf 1 januari 2013 deelneemt aan Sabewa Zeeland. Het waterschap heft en int dus niet meer zelf de waterschapsbelastingen, maar heeft dit uitbesteed aan Sabewa Zeeland.