Logo wereldregio.nl

Salarislasten ambtenaren stijgen door

Ten opzichte van 2009 stijgen de salarislasten van de ambtenaren in het gemeentehuis in 2012 met twee miljoen euro. Werd er in 2009 nog ruim zeventien miljoen euro uitbetaald, in 2010 was het al met een miljoen euro opgelopen tot ruim achttien miljoen euro. Voor 2012 staat er ruim negentien miljoen euro op de begroting voor de salarissen. Volgens het college zijn er toch minder ambtenaren. Dat de kosten zo sterk oplopen zou te maken hebben met CAO-afspraken (loon en eindejaarsuitkering).