Logo wereldregio.nl

VVD zet in op kinderburgemeester

De VVD komt in 2011 met een voorstel om jaarlijks een kinderburgemeester te benoemen. Zo'n kinderburgemeester moet de betrokkenheid van de jeugd bij de lokale politiek vergroten. De VVD schrijft dit in haar algemene beschouwingen voor de begroting van volgend jaar.[banner]De VVD:,De VVD gaat zich inzetten om de aanstelling van een kinderburgemeesterte realiseren. Het doel hiervan is om de jeugd al vroeg te betrekken bij het bestuur van hun eigen omgeving. Het idee is om de kinderburgemeester als vertegenwoordiger van de kinderbelangen op Schouwen-Duiveland in te zetten waardoor het breder is dan alleen het kind, dat burgemeester is. Tevens zou de kinderburgemeesternaastde echte Burgemeestergezamenlijketakenkrijgenzoalsbij Koninginnedag en Bevrijdingsdag. De VVD fractie gaat hiertoe een initiatiefvoorstel indienen in 2011.Bij de voorbereiding van dit initiatiefvoorstel zal de fractie gebruik maken van de ervaringen van de gemeenten Goes en Kapelle." einde citaat.