Logo wereldregio.nl

Onderscheiding voor vrijwilliger EHBO

Tijdens het 25 jarig jubileum van de EHBO Vereniging Middenschouwen kreeg H.Scheele de dr C.B.Tilanus junior Draagpenning. De heer H.Scheele werd in het zonnetje gezet wegens zijn vele verdiensten voor de EHBO- vereniging Middenschouwen. Hij was een van de mede oprichters, deed mee aan regionale wedstrijden, zette zich bij vele evenementen waarbij EHBO hulp nodig was in. Regiobestuurslid en lid van het landelijke bestuur Koole reikte hem de Dr.C.B.Tilanus junior draagpenning uit. Hij prees Scheele en memoreerde eraan dat vrijwilligers die 25 jaar actief lid zijn van een organisatie steeds zeldzamer worden. Ook feliciteerde hij de jubilerende vereniging en reikte namens het hoofdbestuur een vlag uit waarop tot uitdrukking komt dat de vereniging 25 jaar bestaat Hij stimuleerde de bloeiende vereniging om weer aan wedstrijden mee te doen. Wegens het groot aantal evenementen die zij vrijwillig bemensen is dat op een laag pitje komen te staan. Verder wenste hij bestuur en leden toe op dezelfde voet verder te gaan.