Logo wereldregio.nl

Zorgpact voor betere samenwerking in Zeeland

  Actueel SD

Een betere en bredere samenwerking tussen Zeeuwse gemeenten en zorgorganisaties. Dit moet na de ondertekening van het Pact Zeeuwse Zorg Coalitie op vrijdag 14 januari gerealiseerd worden. Een concrete invulling is er nog niet.

Zeeland staat voor een grote uitdaging. Vergrijzing en ontgroening leiden tot een toenemende en veranderende zorgvraag en beperkte beschikbaarheid van personeel. Door de toenemende zorgvraag is er in 2030 circa 6.500 fte (+21 procent) zorgpersoneel meer nodig dan nu beschikbaar is. Daarnaast neemt het huidige personeelsaanbod in de zorg richting 2030 met 900 fte (3 procent) af door verhoogde uitstroom en verlaagde instroom, mede als gevolg van vergrijzing en ontgroening. Zo ontstaat - als op deze voet wordt doorgegaan - in 2030 een zorgkloof van zo’n 7.400 fte (24 procent) aan zorgpersoneel. Bovendien krimpt in diezelfde periode het mantelzorgpotentieel met 33 procent. De uitdagingen in Zeeland vragen om innovatieve en onorthodoxe oplossingen. Oplossingen die organisatiegrenzen overschrijden en soms dwars door landelijke richtlijnen heen durven gaan. Daarom bundelen partijen de krachten in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Deelnemers van de Zeeuwse Zorg Coalitie constateren dat er in de regio al veel zinvolle initiatieven van start zijn gegaan. Het totaal van deze initiatieven is vooralsnog echter onvoldoende om de kloof te dichten. De initiatieven zijn versnipperd en er wordt onvoldoende van elkaar geleerd. De deelnemers van de Zeeuwse Zorg Coalitie willen daarom samen een volgende stap zetten. Zij willen een trendbreuk realiseren en ervoor zorgen dat iedereen in Zeeland toegang tot zorg en ondersteuning heeft wanneer dat nodig is. Nu en in de toekomst. Daartoe is het Pact Zeeuwse Zorg Coalitie opgesteld.