Afbeelding

Nederlands

Column

Nu het Laks heeft laten weten dat we geen jongens en meisjes meer moeten zeggen maar ‘leerlingen’, wil ik toch ook nog maar eens aan bewustmaking doen voor ons eigen Nederlands.

Want als ik de krant een beetje intensief lees, zie ik dat er toch wel erg veel mensen zijn die het nodig vinden om in plaats van een doodgewone Nederlandse uitdrukking de Engelse versie te laten horen. Misschien doen ze dat omdat ze het gewichtig vinden. Of omdat ze willen tonen dat ze een man of vrouw van de wereld zijn. Niet zo maar een gewoon plattelandertje. Daarom horen we het ook steeds meer bij onze kabinetsleden, die overigens het goede voorbeeld zouden moeten geven. Ik vind het in elk geval een lelijke en onnodige gewoonte. Deze nare eigenschap heeft natuurlijk ook al lang Schouwen-Duiveland bereikt. We zijn er druk met het zoetwatervraagstuk. Het is dan jammer dat de diverse instanties spreken van een living lab. Dat komt van de directeur van het Zeeuws Landschap, die in het tijdschrif t van de vereniging schreef: Voor vraagstukken als waterveiligheid en verzilting zijn nature based solutions nodig. En het Scheldelandschap noemde hij een living lab. Voor de bescherming van de patrijs is trouwens een ‘partridge project’ nodig. Helaas wordt zulke flauwekul dan klakkeloos overgenomen door andere leidinggevenden, want het staat zo goed. Het toch goed-Zeeuwse Waterschap Scheldestromen is tegenwoordig druk met building with nature. Het CDA Schouwen-Duiveland organiseert een Bouw en Wonen Event. Waarom moet dat nou event heten, het is gewoon een avondje over het woonvraagstuk. Het gebouw met de mooie Zeeuwse naam Bewaerschole krijgt een expositie The Future Has Many Histories. Onbegrijpelijk. Marijke Verweij heeft in de Wereldregio een gut feeling. Dit lijkt me zomaar een samenvoeging van twee talen. Mocht u onhandig zijn dan hebben we in Zierikzee ons eigen repaircafé. Waarschijnlijk komen daar veel Engelsen. Trouwens, de hervormde gemeente in Zierikzee organiseerde een running dinner. De ‘stoepenschieter’ zullen wel vreemd hebben opgekeken bij het zien van de rennende kerkgangers. In een vraaggesprek zei Catherine Keyl: Ik vind het shocking hoe weinig Nederlanders weten van 1940-1945. Beste Catherine, wij zeggen hier gewoon schokkend, hoor. Ik heb al televisiekijkend begrepen dat het nogal in is om foto’s van geslachtsdelen naar iemand te sturen. Dan heeft men het over dickpics. U mag het zelf vertalen deze keer.
Is het nou altijd verkeerd om een Engelse term te gebruiken? Nee, natuurlijk niet. Dat het in de reclame heel gewoon is kan ik begrijpen, reclame is heel vaak internationaal gericht. In de luchtvaart is Engels vanaf het begin de voertaal geweest voor het onderlinge vliegverkeer. Studenten krijgen vaak les in het Engels. En zo zullen er nog wel meer ‘wereldjes’ te bedenken zijn. Maar laten we asjeblieft als gewone nuchtere Zeeuwen Nederlands blijven praten of, wat me even lief is, de Schouwse taele, want die is toch volgens de overlevering de moôiste van aolemaele! Al mag ik die in de Provinciale Zeeuwse Courant niet meer gebruiken, want die heeft de streektaal verbannen.

Meer nieuws