Logo wereldregio.nl
Foto: Marieke Mandemaker

Museum zoekt cultuuruitingen oorlog

  Varia

Volgend jaar mei opent Stadhuismuseum Zierikzee een tentoonstelling over kunst en cultuur op Schouwen-Duiveland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De breed opgezette tentoonstelling zal een beeld geven van het lokale culturele leven tijdens de bezetting. Vooralsnog richt het onderzoek voor de tentoonstelling zich op zes pijlers film, beeldende kunst/fotografie, theater en dans, letteren, muziek en pers

Het Stadhuismuseum is benieuwd of mensen thuis voorwerpen of gegevens hebben met betrekking tot kunst en cultuur uit deze periode. Zowel informatie over bekende als over minder bekende (amateur)kunstenaars en gezelschappen is welkom. Te denken valt bijvoorbeeld aan filmbeelden en foto's, dagboeken, gedichtjes en liedteksten, opnames of radioverslagen. Dit alles kan bijdragen aan een beeld van het culturele klimaat tijdens de oorlogsjaren op Schouwen-Duiveland.  Tips en informatie kunt u sturen naar Inge Schipper, conservator van het Stadhuismuseum (ischipper@stadhuismuseum.nl).  Op de foto Inge Schipper, de nieuwe conservator van het Stadhuismuseumm (foto Marieke Mandemaker)