Logo wereldregio.nl

Kiwanis zoekt goede doelen

  Varia

De serviceclub Kiwanis heeft een jeugd-en bewegingsfonds en zoekt nog clubs en organisaties, die wel een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Inzet is meer jongeren aan het bewegen krijgen. In 2018 heeft het fonds tijdens de Haringparty – dat ook door de Kiwanis wordt georganiseerd – een aantal geldbedragen uitgekeerd aan diverse eilandelijke verenigingen. MZC11 ontving een cheque van €1000 voor een jeugdvoetbaltoernooi tijdens haar 100-jarig bestaan; TV Duiveland ontving een financiële bijdrage voor een jeugdtoernooi waar alle jeugd van Schouwen-Duiveland aan kon deelnemen en LTC Zierikzee heeft met een geldbedrag uit het KJBF een mobiele tenniswand kunnen aanschaffen. De Haringparty wordt dit jaar op donderdag 20 juni gehouden en ook tijdens dit event willen de Kiwanis weer graag een aantal cheques uitdelen echter zijn er nog niet voldoende aanvragen die voldoen aan de criteria van het KJBF. Voor vragen of extra informatie over het sportfonds kunnen clubs via e-mail contact opnemen via zierikzee@kiwanis.nl Een aantal voorwaarden voor een bijdrage nog even op een rijtje: de leden van de Kiwanis Zierikzee Schouwen-Duiveland (verder te noemen als Kiwanis) beoordelen de ingezonden aanvragen. Na goedkeuring zal de activiteit binnen 12 maanden moeten worden uitgevoerd. Activiteiten dienen op Schouwen-Duiveland te worden uitgevoerd. Activiteiten dienen betrekking te hebben op de jeugd, wonend op Schouwen-Duiveland. De aanvraag kan maximaal €1000 bedragen. . Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie, verenigd in lokale serviceclubs zoals die op Schouwen Duiveland. Kiwanis probeert op allerlei manieren met vrijwilligers bij te dragen aan het welzijn en de ontwikkeling van met name jonge mensen in de regio. Om die reden is het KJBF ook in het leven geroepen. Sport en bewegen is belangrijk. Steeds meer jongeren brengen een groot deel van de dag zittend door terwijl volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, het belangrijk is voor jongeren tussen de 4 en 17 jaar, dat ze dagelijks minimaal een uur ‘een matig intensieve lichamelijk activiteit’ hebben.

De serviceclub Kiwanis heeft een jeugd-en bewegingsfonds en zoekt nog clubs en organisaties, die wel een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Inzet is meer jongeren aan het bewegen krijgen. In 2018 heeft het fonds tijdens de Haringparty – dat ook door de Kiwanis wordt georganiseerd – een aantal geldbedragen uitgekeerd aan diverse eilandelijke verenigingen. MZC11 ontving een cheque van €1000 voor een jeugdvoetbaltoernooi tijdens haar 100-jarig bestaan; TV Duiveland ontving een financiële bijdrage voor een jeugdtoernooi waar alle jeugd van Schouwen-Duiveland aan kon deelnemen en LTC Zierikzee heeft met een geldbedrag uit het KJBF een mobiele tenniswand kunnen aanschaffen. De Haringparty wordt dit jaar op donderdag 20 juni gehouden en ook tijdens dit event willen de Kiwanis weer graag een aantal cheques uitdelen echter zijn er nog niet voldoende aanvragen die voldoen aan de criteria van het KJBF. Voor vragen of extra informatie over het sportfonds kunnen clubs via e-mail contact opnemen via zierikzee@kiwanis.nl Een aantal voorwaarden voor een bijdrage nog even op een rijtje: de leden van de Kiwanis Zierikzee Schouwen-Duiveland (verder te noemen als Kiwanis) beoordelen de ingezonden aanvragen. Na goedkeuring zal de activiteit binnen 12 maanden moeten worden uitgevoerd. Activiteiten dienen op Schouwen-Duiveland te worden uitgevoerd. Activiteiten dienen betrekking te hebben op de jeugd, wonend op Schouwen-Duiveland. De aanvraag kan maximaal €1000 bedragen. . Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie, verenigd in lokale serviceclubs zoals die op Schouwen Duiveland. Kiwanis probeert op allerlei manieren met vrijwilligers bij te dragen aan het welzijn en de ontwikkeling van met name jonge mensen in de regio. Om die reden is het KJBF ook in het leven geroepen. Sport en bewegen is belangrijk. Steeds meer jongeren brengen een groot deel van de dag zittend door terwijl volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, het belangrijk is voor jongeren tussen de 4 en 17 jaar, dat ze dagelijks minimaal een uur ‘een matig intensieve lichamelijk activiteit’ hebben.