Logo wereldregio.nl

Afdruk Zierikzeese oorkonde in gemeentehuis

  Varia

Een afdruk van de oorkonde uit 976, waarin Zierikzee voor het eerst wordt genoemd én de vertaling ervan zijn van vrijdag 12 april tot en met 10 mei te zien in de hal van het gemeentehuis in Zierikzee. Deze deelexpositie sluit aan bij de (wandel)route O kijk, Zierik langs de Ee; de kreek waarlangs Zierikzee ooit is ontstaan. Eind maart was de start van dit project in de Nieuwe kerk, de oudste plek van Zierikzee. In de Nieuwe kerk heeft burgemeester Gerard Rabelink de vertaling van deze oorkonde onthuld. Dit historische document geeft een beeld van het Zierikzee van vóór de stadsrechten. Zierikzee kreeg deze in 1248 van graaf Willem I. De (wandel)route O kijk, Zierik langs de Ee volgt de oude waterlopen van de Ee. Inmiddels is er een eenvoudige versie uitgezet langs de oude lopen van de Ee; van Zuidhavenpoort tot Westbrug en Nobelpoort. Bij het ‘Luitje’ is ook iets te zien over de Nieuwe Haven, het latere alternatief van de Ee. De route wordt de komende maanden verder uitgewerkt en is dit voorjaar en de hele zomer te maken. De deelexpositie in het gemeentehuis is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis vrij toegankelijk. Behalve in het gemeentehuis is een deel van de expositie ook te zien in het schoolgebouw Pontes Pieter Zeeman. O kijk, Zierik langs de Ee is een initiatief van de Stichting Vlam.

Een afdruk van de oorkonde uit 976, waarin Zierikzee voor het eerst wordt genoemd én de vertaling ervan zijn van vrijdag 12 april tot en met 10 mei te zien in de hal van het gemeentehuis in Zierikzee. Deze deelexpositie sluit aan bij de (wandel)route O kijk, Zierik langs de Ee; de kreek waarlangs Zierikzee ooit is ontstaan. Eind maart was de start van dit project in de Nieuwe kerk, de oudste plek van Zierikzee. In de Nieuwe kerk heeft burgemeester Gerard Rabelink de vertaling van deze oorkonde onthuld. Dit historische document geeft een beeld van het Zierikzee van vóór de stadsrechten. Zierikzee kreeg deze in 1248 van graaf Willem I. De (wandel)route O kijk, Zierik langs de Ee volgt de oude waterlopen van de Ee. Inmiddels is er een eenvoudige versie uitgezet langs de oude lopen van de Ee; van Zuidhavenpoort tot Westbrug en Nobelpoort. Bij het ‘Luitje’ is ook iets te zien over de Nieuwe Haven, het latere alternatief van de Ee. De route wordt de komende maanden verder uitgewerkt en is dit voorjaar en de hele zomer te maken. De deelexpositie in het gemeentehuis is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis vrij toegankelijk. Behalve in het gemeentehuis is een deel van de expositie ook te zien in het schoolgebouw Pontes Pieter Zeeman. O kijk, Zierik langs de Ee is een initiatief van de Stichting Vlam.