Logo wereldregio.nl
Herdenkingsbijeenkomst Hospice Kaaskenshuis en KaaskensThuis
Herdenkingsbijeenkomst Hospice Kaaskenshuis en KaaskensThuis (wereldregio.nl)

Herdenkingsbijeenkomst Hospice Kaaskenshuis en KaaskensThuis

  Varia

Op vrijdag 15 maart wordt de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de bewoners die afgelopen jaar in hospice Kaaskenshuis zijn overleden. Ook worden de overledenen herdacht waar het afgelopen jaar vrijwillige palliatieve terminale zorg thuis is geweest om ondersteuning te bieden. Deze bijeenkomst wordt om 15 uur gehouden in de Lutherse Kerk, Gat van West-Noordwest te Zierikzee. Voor deze bijeenkomst zijn de nabestaanden uitgenodigd. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. De bijeenkomst biedt de mogelijkheid om samen met de vrijwilligers herinneringen op te halen aan de overledenen. In 2018 heeft het hospice 43 bewoners gehad. Uit gesprekken met nabestaanden blijkt dat zij zeer gelukkig zijn met de keuze om hun naasten in de laste levensfase in het Kaaskenshuis te laten verblijven. Het Kaaskenshuis hoopt ook dit jaar weer in een voor Schouwen-Duiveland belangrijke maatschappelijke taak te voorzien en bewoners en hun familie te mogen verwelkomen om haar doelstelling te bereiken: “Als de dagen van het leven beperkt zijn, bieden vrijwilligers in het Kaaskenshuis of thuis zorg, aandacht en ondersteuning om te proberen kwaliteit toe te voegen aan de dagen die er nog zijn”.

Op vrijdag 15 maart wordt de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de bewoners die afgelopen jaar in hospice Kaaskenshuis zijn overleden. Ook worden de overledenen herdacht waar het afgelopen jaar vrijwillige palliatieve terminale zorg thuis is geweest om ondersteuning te bieden. Deze bijeenkomst wordt om 15 uur gehouden in de Lutherse Kerk, Gat van West-Noordwest te Zierikzee. Voor deze bijeenkomst zijn de nabestaanden uitgenodigd. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. De bijeenkomst biedt de mogelijkheid om samen met de vrijwilligers herinneringen op te halen aan de overledenen. In 2018 heeft het hospice 43 bewoners gehad. Uit gesprekken met nabestaanden blijkt dat zij zeer gelukkig zijn met de keuze om hun naasten in de laste levensfase in het Kaaskenshuis te laten verblijven. Het Kaaskenshuis hoopt ook dit jaar weer in een voor Schouwen-Duiveland belangrijke maatschappelijke taak te voorzien en bewoners en hun familie te mogen verwelkomen om haar doelstelling te bereiken: “Als de dagen van het leven beperkt zijn, bieden vrijwilligers in het Kaaskenshuis of thuis zorg, aandacht en ondersteuning om te proberen kwaliteit toe te voegen aan de dagen die er nog zijn”.