Logo wereldregio.nl

'Menselijke verhalen' gezocht voor project

  Varia

Het Watersnoodmuseum en de Vereniging Stad en Lande hebben een projectgroep gevormd om een samenhangend overzicht te krijgen van bestaande en nieuwe elementen rond de ramp van 1 februari 1953. Er zijn vele bekende, maar ook nog steeds onbekende elementen op ons eiland te vinden. Om dit te realiseren is er een projectgroep gevormd die dit gaat coördineren en/of realiseren. Een van de eerste activiteiten is, in het kader van de 65-jarige herdenking van de sluiting van het laatste gat in Ouwerkerk, een overzicht te geven van de sluitingen van alle, door de ramp ontstane dijkgaten. Al de beschikbare informatie zal verzameld worden in een boekje, waarin ook talloze foto’s en kaartjes opgenomen zullen worden. Er is info te vinden over dijkhoogtes, momenten van doorbreken en materiaal dat gebruikt is om de gaten te sluiten. Wat ontbreekt zijn de ‘menselijke verhalen’. ,,Door de opnames die ik heb gedaan voor het Oral History Project van het Watersnoodmuseum weet ik hoe persoonlijke verhalen iets toe kunnen voegen aan wat er is gebeurd of hoe men het heeft beleefd. Het zijn juist die toevoegingen die een boekje waardevol maken. Een aantal van de opnames van dat project bevatten bruikbare stukken,” vertelt Jaap Schoof. ,,Ik ben daarnaast echter op zoek naar mensen die erbij waren, die er gewerkt hebben enz. om hun verhaal te horen. Ik hoor graag hun verhaal waarom het net wel of niet goed ging. Hoe de onderlinge verhoudingen waren, maar ook waar u verbleef tijdens de werkzaamheden. Ging u wel of niet naar huis en hoe kreeg u betaald? Hoe was uw ervaring om mee te helpen de zaak te ‘klaren’, of was het gewoon werk en had u niet het gevoel mee te werken aan het droog maken van het rampgebied?’’ U kunt uw verhaal opsturen, u kunt bellen of een afspraak maken. Ook foto’s en andere info van de situaties van die tijd zijn welkom. Jaap Schoof, Juliana van Stolberglaan 5, 4303AA Zierikzee. Tel:0111-641293/06-53203577 of mail schoof@zeelandnet.nl

Het Watersnoodmuseum en de Vereniging Stad en Lande hebben een projectgroep gevormd om een samenhangend overzicht te krijgen van bestaande en nieuwe elementen rond de ramp van 1 februari 1953. Er zijn vele bekende, maar ook nog steeds onbekende elementen op ons eiland te vinden. Om dit te realiseren is er een projectgroep gevormd die dit gaat coördineren en/of realiseren. Een van de eerste activiteiten is, in het kader van de 65-jarige herdenking van de sluiting van het laatste gat in Ouwerkerk, een overzicht te geven van de sluitingen van alle, door de ramp ontstane dijkgaten. Al de beschikbare informatie zal verzameld worden in een boekje, waarin ook talloze foto’s en kaartjes opgenomen zullen worden. Er is info te vinden over dijkhoogtes, momenten van doorbreken en materiaal dat gebruikt is om de gaten te sluiten. Wat ontbreekt zijn de ‘menselijke verhalen’. ,,Door de opnames die ik heb gedaan voor het Oral History Project van het Watersnoodmuseum weet ik hoe persoonlijke verhalen iets toe kunnen voegen aan wat er is gebeurd of hoe men het heeft beleefd. Het zijn juist die toevoegingen die een boekje waardevol maken. Een aantal van de opnames van dat project bevatten bruikbare stukken,” vertelt Jaap Schoof. ,,Ik ben daarnaast echter op zoek naar mensen die erbij waren, die er gewerkt hebben enz. om hun verhaal te horen. Ik hoor graag hun verhaal waarom het net wel of niet goed ging. Hoe de onderlinge verhoudingen waren, maar ook waar u verbleef tijdens de werkzaamheden. Ging u wel of niet naar huis en hoe kreeg u betaald? Hoe was uw ervaring om mee te helpen de zaak te ‘klaren’, of was het gewoon werk en had u niet het gevoel mee te werken aan het droog maken van het rampgebied?’’ U kunt uw verhaal opsturen, u kunt bellen of een afspraak maken. Ook foto’s en andere info van de situaties van die tijd zijn welkom. Jaap Schoof, Juliana van Stolberglaan 5, 4303AA Zierikzee. Tel:0111-641293/06-53203577 of mail schoof@zeelandnet.nl