Logo wereldregio.nl

Leerkracht(en) (m/v) • CBS op Dreef

  Vacaturebank

Vacature leerkracht(en) (m/v) • CBS op Dreef Het bestuur van CBS Op Dreef te Bruinisse vraagt met ingang van 19 augustus 2019

leerkracht(en) (m/v)

voor groep 1-2 (woensdag) en voor groep 7 (donderdag en vrijdag)

Het gaat om een tijdelijke benoeming voor een jaar.

CBS Op Dreef is een christelijke basisschool voor alle kinderen. Bij CBS Op Dreef staat het kind centraal. We vinden het belangrijk dat we er voor elkaar zijn: samen kom je verder. We leren van en met elkaar. We bouwen op onze eigen en elkaars talenten. We doen dat vanuit christelijke/bijbelse kernwaarden als saamhorigheid, vergevingsgezindheid, barmhartigheid en rentmeesterschap. We willen onze kinderen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij. Op deze school leren we christen te zijn!

In CBS ‘Op Dreef’ heeft samen leven en samen werken voor leerlingen en medewerkers een centrale plaats. Dat betekent voor onze school: • werken vanuit de onderwijsbehoeften van het kind; • aanvullende ondersteuning buiten de groep plaats vindt; • een groep 9 voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong; • een open, respectvolle en veilige sfeer waarbinnen kinderen zichzelf kunnen zijn; • circa 120 leerlingen, verdeeld over 6 groepen; • een enthousiast team van leerkrachten, intern begeleider en onderwijsassistent.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Gert Wim Sterk (directeur a.i.). Hij is telefonisch bereikbaar op 06 48 11 76 19. Je schriftelijke sollicitatie met CV en een heldere onderbouwing kun je uiterlijk 23 juli 2019 richten aan directie@cbsopdreef.nl