Logo wereldregio.nl

Diverse vacatures • Leger des Heils

  Vacaturebank

Diverse vacatures • Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl

Sociaal pedagogisch Werker 2 La Salette Vogelwaarde 20-32 uur per week (in overleg) Houd je van een flinke uitdaging en ben je niet bang voor verrassingen? Onze deelnemers dagen je uit om het beste uit hen én jezelf te halen.

Durf jij het aan?

Bij onze (beschermd) wonen voorziening is elke dag anders en toch zijn er ook dingen die dagelijks moeten gebeuren en die houvast geven aan onze deelnemers. Ons uitgangspunt is om een veilige omgeving voor hen te zijn, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot de talentvolle mensen die ze zijn. Jij kunt daaraan bijdragen door hen te leren kennen en hun behoeften te ontdekken, zodat we samen een goed hulpverleningsplan kunnen opstellen. Werken en leren is een belangrijk onderdeel van het plan, we stimuleren onze deelnemers om mee te doen aan (re)creatieve activiteiten. Hierdoor werken ze aan herstel van het gewone leven. Jij kunt ze hierbij helpen door hen inzicht te geven in hun eigen gedrag en te helpen bij de inrichting van het dagelijks leven. Met kleine stappen werken we aan een zinvolle toekomst.

Hoeve La Salette: Hoeve la Salette is een beschermde woonvorm voor die te kampen hebben met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld en cliënten met een justitiële titel of justitieel verleden. Daarnaast is er vaak sprake van de combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding. De nadruk op het bieden van structuur, veiligheid en stabilisatie. Op diverse leefgebieden wordt de individuele cliënt aan de hand van een zorgplan intensief begeleid.

Sociaal Pedagogisch Werker 2 Flexpool Houd je van afwisseling, flexibiliteit en uitdaging? Wil je je nog niet vastleggen aan één bepaalde doelgroep? Pak nu de kans om kennis te maken met al onze afdelingen!

We hebben mogelijkheden vanaf 8 uur tot 32 uur per week De flexpool is binnen onze organisatie een graag geziene club van ervaren medewerkers. De flexpool is zo georganiseerd dat deze een vast onderdeel is van de strategische personeelsplanning van de organisatie. De flexpool vult een vast deel van de formatie van alle locaties binnen de werkeenheid en wordt daarnaast ingezet bij afwezigheid, toerusting, expertisetoevoeging of verzuim van het vaste personeel. Onze intramurale voorzieningen in Zeeland zijn gevestigd in Goes, Terneuzen en Vogelwaarde. Er bestaat ook de kans dat je ingezet wordt in de regio Zuid-Holland Zuid (Dordrecht/Gorinchem).

Ambulante Gezinscoaches HBO / Woonbegeleiders Midden-Zeeland (parttime/fulltime) Ben jij die gedreven gezinscoach die zegt waar het op staat?

Als Gezinscoach (Woonbegeleider) motiveer je het gezin/ de cliënt en stimuleer je de eigen mogelijkheden, zodat het gezin/de cliënt in de toekomst weer zelfstandig verder kan gaan, openstaat voor aanvullende hulp of leert om te gaan met de beperkingen en moeilijke situaties. Hierbij onderscheiden we de daadwerkelijke begeleiding gericht op de tien aandachtsgebieden die wij gedefinieerd hebben, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, zelfzorg, ontwikkeling van het kind en netwerkversterking. Ook help je sociale vaardigheden te ontwikkelen om contacten te kunnen leggen en te onderhouden. Juist bij zorgmijding en zorgbelemmering en situaties met veel weerstand creëer je openingen en mogelijkheden om tot een betere situatie te komen. In gezinnen ben je primair gericht op het creëren van veiligheid voor de kinderen en een veilig opvoedingsklimaat. Je werkt systeemgericht. Je bent je bewust van de maatschappelijke context en zorgt door middel van rapportage en registratie voor een adequate verantwoording naar cliënt, gemeente en/of jeugdzorg.

Extramuraal Zeeland: Extramuraal Zeeland geeft ondersteuning, begeleiding en hulp aan mensen en gezinnen die moeite hebben met het zelfstandig wonen. Een kenmerk van onze doelgroep is dat cliënten veelal te maken hebben met meervoudige problemen op het gebied van dak- en thuisloosheid, verslaving, schulden, sociaal-psychische problemen en/ of onvoldoende sociale vaardigheden, onveiligheid en opvoedingsproblemen.

Ambulante Gezinscoaches HBO / Woonbegeleiders West-Brabant en Tholen (parttime/fulltime) In het gebied tussen Tholen en Breda zijn we volop in beweging. Nieuw gebied voor het Leger des Heils. Momenteel hebben we geen vacatures in dit gebied, maar mocht je SKJ-geregistreerd zijn en interesse hebben in een functie in dit werkgebied, neem dan eens contact op met Edith Tol, manager ambulant West-Brabant (edith.tol@legerdesheils.nl). Wellicht kunnen we op korte termijn wat voor elkaar betekenen.

Lijkt dit je wat? Kijk dan snel op onze site: www.werkenbijhetlegerdesheils.nl. Hierin vind je de complete vacature inclusief verdere arbeidsvoorwaarden en functie-eisen. Wellicht hebben we ook andere mooie functies voor jou beschikbaar. We zien je sollicitatie met belangstelling tegemoet.