Zoet water Tholen en Sint Philipsland veiliggesteld | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Zoet water Tholen en Sint Philipsland veiliggesteld
Zoet water Tholen en Sint Philipsland veiliggesteld (wereldregio.nl)

Zoet water Tholen en Sint Philipsland veiliggesteld

  Ondernemen

Terwijl de boeren op Schouwen-Duiveland niet kunnen wachten, hebben het waterschap, Gebruikersraad en de ZLTO een onderhandelingsresultaat bereikt over een aangepaste regeling voor de zoetwatervoorziening op Tholen en Sint Philipsland. Het waterschap is positief, dagelijks bestuurder Denis Steijaert (foto): ,,Het was geen gemakkelijke opgave om deze regeling juridisch correct vorm te geven. Ik ben blij met het constructieve overleg dat we met elkaar hebben gevoerd. De droogte van afgelopen zomer benadrukte hoe belangrijk zoet water voor agrariërs is. Daarom zijn we blij dat we nu duidelijkheid hebben en weer vooruit kunnen kijken.” Vertegenwoordigers van de Gebruikersraad, ZLTO en het waterschap geven tijdens verschillende bijeenkomsten voor genodigden een toelichting op de aangepaste regeling. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 12 maart in De Wellevaete in Sint-Annaland, op 15 maart in Dorpshuis de Wimpel in Sint Philipsland en tenslotte op 18 maart in de Meulvliet in Tholen. Het waterschap moest de bestaande retributieregeling stopzetten vanwege een aangespannen gerechtelijke procedure. De Hoge Raad oordeelde dat alleen aan de daadwerkelijke gebruikers van zoetwater een aanslag mag worden opgelegd. Na verschillende onderzoeken en intensief overleg met de Gebruikersraad en Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) is een aangepaste regeling opgesteld. De tarieven voor 2019 voor het onttrekken van zoet water variëren van € 13,33 tot € 40,-- per hectare. De algemene vergadering van het waterschap neemt op 27 maart 2019 een beslissing op het voorstel om de nieuwe regeling vast te stellen. In Zeeland is het water in veel sloten en vijvers brak. Dit water is niet te gebruiken voor het sproeien of beregenen van gewassen. Op Tholen en Sint Philipsland treft het waterschap extra voorzieningen om zoet water uit het Volkerak-Zoommeer in het watersysteem te brengen. Dit water is wel geschikt om te gebruiken voor het beregenen van gewassen. Afhankelijk van de verwachte waterkwaliteit en de ligging van percelen ten opzichte van de sloten waarin het zoete water wordt ingelaten, betalen agrariërs een aparte belasting via de zogenaamde ‘retributieverordening’. Uitgangspunt van het waterschap is dat deze extra kosten uitsluitend moeten worden opgebracht door de gebruikers die profijt hebben van de zoetwatervoorziening en niet door alle Zeeuwse belastingbetalers.