Logo wereldregio.nl

Viskwekerij Neeltje Jans ronde verder in prijsvraag

  Ondernemen

Tijdens de eerste ronde van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst heeft de jury voor de categorie ‘waterlijk gebied’ uit tien inzendingen drie ideeën geselecteerd die doorgaan naar de volgende ronde. De jury waarin naast Sybilla Dekker (oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), ook Ben de Reu (gedeputeerde Provincie Zeeland) en Liz van Duin (directeur Netwerk Ontwikkeling Rijkswaterstaat) deelnamen, selecteerde voor de Zeeuwse zoute wateren drie ideeën: · ‘Zeeland ademt!’ van Liandon Energy Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv, · ‘Onder de Zeeuwse Zon’ van Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans bv, Wageningen Marine Research, SVP-Architectuur & Stedenbouw, · ‘Zeeuwse warmte en koude’ van Studio Marco Vermeulen, Stedin en TNO. De drie inzenders werken hun visie in de tweede ronde uit tot een structuurontwerp met uitvoeringsstrategie. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 tijdens de Energiemanifestatie bij Rijkswaterstaat, Utrecht. Met de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst vraagt NederLandBovenWater om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie, met aandacht voor landschap, meervoudig ruimtegebruik en samenwerking met bewoners en ondernemers. De ideeën hebben betrekking op drie specifieke toepassingsgebieden: landelijk gebied, stedelijk gebied en waterlijk gebied.

Tijdens de eerste ronde van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst heeft de jury voor de categorie ‘waterlijk gebied’ uit tien inzendingen drie ideeën geselecteerd die doorgaan naar de volgende ronde. De jury waarin naast Sybilla Dekker (oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), ook Ben de Reu (gedeputeerde Provincie Zeeland) en Liz van Duin (directeur Netwerk Ontwikkeling Rijkswaterstaat) deelnamen, selecteerde voor de Zeeuwse zoute wateren drie ideeën: · ‘Zeeland ademt!’ van Liandon Energy Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv, · ‘Onder de Zeeuwse Zon’ van Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans bv, Wageningen Marine Research, SVP-Architectuur & Stedenbouw, · ‘Zeeuwse warmte en koude’ van Studio Marco Vermeulen, Stedin en TNO. De drie inzenders werken hun visie in de tweede ronde uit tot een structuurontwerp met uitvoeringsstrategie. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 tijdens de Energiemanifestatie bij Rijkswaterstaat, Utrecht. Met de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst vraagt NederLandBovenWater om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie, met aandacht voor landschap, meervoudig ruimtegebruik en samenwerking met bewoners en ondernemers. De ideeën hebben betrekking op drie specifieke toepassingsgebieden: landelijk gebied, stedelijk gebied en waterlijk gebied.