Logo wereldregio.nl

Bouw voor nieuwe inwoners

  Ondernemen

De gemeenteraad moet de vlucht naar voren nemen in de strijd tegen de bevolkingskrimp.

Bouwen van woningen dus om mensen uit de Randstad te verleiden goedkoper en vooral mooier te komen wonen op Schouwen-Duiveland. Dat is een voorname boodschap van de insprekers tijdens een bijeenkomst over de woonanalyse.

Er ligt een actuele woonvisie waarin deskundigen de gemeente adviseren bescheiden te gaan bouwen. Zo'n tweehonderdvijftig woningen de komende tien jaar om zo te voorkomen dat er voor leegstand gebouwd gaat worden. Maar niet iedereen denkt daar zo over. Cees Veerhoek bijvoorbeeld, die als voorzitter van de dorpsraad van Burgh-Haamstede liever ziet dat de gemeente meer gaat bouwen om zo mensen te verleiden deze kant op te komen. Niet berusten in de verwachting dat de bevolking verder krimpt. Veerhoek was kort na de eeuwwisseling ook de wethouder die wijken als Noorderpolder en Waterwijk op de kaart zette. Maar door de crisis die volgde, kwamen die wijken niet tot volle wasdom.

Een andere reden was dat het gemeentebestuur indertijd zo lang na moest denken over wat er dan gebouwd moest worden, dat Barendrecht ondertussen achtduizend woningen neerzette onder de rook van Rotterdam en de nieuwe inwoners wegkaapte. Daardoor ontstond binnen het gemeentebestuur de overtuiging dat bouwen niet automatisch leidt tot meer inwoners niet. Maar Veerhoek stond niet alleen in zijn overtuiging.

De gemeenteraad moet de woonanalyse vertalen in een woningbouwplan. Wat wel duidelijk werd is dat er vooral ingezet moet worden op inbreiding. Beter bouwen in de dorpen op plaatsen waar er verval is opgetreden dan nieuwe gronden aanwijzen om wijken neer te zetten. Ook is er een vraag naar starterswoningen. In de woonanalyse is daar nauwelijks aandacht voor. Maar daar denken inwoners blijkbaar anders over. Starterswoningen tot honderdvijftigduizend euro worden er niet gebouwd en er zou wel vraag naar zijn. Maar bij de gemeente en Zeeuwland leeft de overtuiging dat er vooral behoefte is om in Zierikzee te wonen. Jongeren zouden niet in de dorpen willen blijven wonen. Als er nieuwe inwoners naar Schouwen-Duiveland getrokken moeten worden, dan moeten er speciale woonvormen ontwikkeld worden. Vormen die aansluiten bij de vraag van de samenleving. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan woonvormen voor ouderen. Die mogelijkheden zijn er, maar moeten wel goed onderbouwd worden, zo luidt het. Nu is de gemeenteraad aan zet om een vertaling te maken van de geluiden uit de samenleving en de aannames in de woonanalyse. Duidelijk is wel dat de markt heel snel verandert en er vaker naar de situatie moet worden gekeken. Zo zijn het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek en de strengere regels voor een hypotheek direct van invloed op de vraag.