Afbeelding

Jhr. C.A. van Citters (1873-1932)

Column

De familie Van Citters stamt uit Middelburg waar de leden talrijke belangrijke functies vervulden. In de negentiende eeuw zwierven ze naar elders uit. Velen van hen bleven op bestuurlijk terrein actief. Ook Schouwen-Duiveland deelde in die bestuurlijke talenten. Een van hen was jhr. C.A. van Citters, een man die zich in de loop van de jaren steeds hechter aan het eiland had verbonden.

Jonkheer Cornelis Anne van Citters werd te Zierikzee geboren als zoon van jhr.mr. Lodewijk van Citters, kantonrechter. Diens vader, jhr. P.D. van Citters, was na een carriére bij de marine lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland geweest. Cornelis’ moeder was Anna Elisabeth Suzanna van der Lek de Clercq, dochter van de vermogende notaris mr. Cornelis van der Lek de Clercq te Zierikzee. Via haar werd de buitenplaats Heesterlust de woning van Cornelis en Elisabeth Wilhelmina Cornelia de Vulder van Noorden, telg uit een Thoolse familie. Zij huwden in 1898. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren, twee zoons en twee dochters. De beide zoons werden burgemeester, Lodewijk van Kortgene en Haamstede en Albert van Burgh.

Cornelis voelde zich al snel thuis in Noordgouwe. Al in 1899 werd hij gekozen tot lid van de gemeenteraad. Twee jaar later werd hij burgemeester als opvolger van R. Groeneveld de Kater. Hoe zeer dat gewenst werd, blijkt uit een verzoekschrift dat vanuit Noordgouwe naar de koningin werd gestuurd en dat door vele inwoners was getekend. Op zaterdag 26 oktober 1901 volgde de feestelijke installatie. Vanaf Heesterlust werd de nieuwe burgervader opgehaald door een stoet van zestig ruiters. Noordgouwe was feestelijk versierd en overal hingen vlaggen uit. Het muziekkorps uit Zonnemaire zorgde voor muzikale klanken.

Tien jaar lang zou hij de belangen van zijn gemeente behartigen. In 1912 vertrok hij met zijn gezin naar Arnhem, vermoedelijk omdat dit in het belang was voor het onderwijs van zijn kinderen. Maar aan Schouwen-Duiveland bleef hij zich hecht verbonden voelen. Zo hecht dat hij in 1926 terugkeerde en opnieuw Heesterlust betrok.

Tal van functies vervulde jhr. Van Citters. Tweemaal was hij hoofdingeland van het Waterschap Schouwen. Hij was president-commissaris van de Bank voor Schouwen en Duiveland en commissaris van de Insulaire Hypotheekbank, beide in Zierikzee gevestigd. Nauw was Van Citters betrokken bij de oprichting van het ziekenhuis te Noordgouwe waarvan hij penningmeester werd. Later werd hij opnieuw bestuurslid. Al die functies vervulde hij tot zijn overlijden. In 1927 werd hij zelfs opnieuw lid van de gemeenteraad van Noordgouwe. Hij behoorde tot de Vrijzinnigen, de aanduiding voor de samenwerkende Liberale Unie en Vrijzinnig Democratische Bond. Tot slot was Van Citters voorzitter van de geitenfokvereniging Noordgouwe en omstreken, waarmee een van zijn hobby’s is aangeduid.

Het overlijden van zijn oudste zoon, Lodewijk, burgemeester van Haamstede, in juni 1931 moet hem bijzonder hebben aangegrepen. Deze werd slechts 31 jaar oud. In datzelfde jaar werd hij zelf ziek. Op 21 januari 1932 overleed jonkheer Cornelis Anne van Citters, 58 jaar oud. In de gemeenteraad van Noordgouwe werd de oud-burgemeester tevens raadslid herdacht. Burgemeester Van Nahuijs wees op de bescheidenheid van de overledene en zei dat Van Citters ‘niet slechts een aristocraat van geboorte, doch ook een aristocraat in al zijn handelingen’ was.

Van Citters werd bij zijn zoon in Haamstede begraven. Groot was de belangstelling. De meest gevoelvolle woorden werden gesproken door diezelfde burgemeester Van Nahuijs. Hij wees op de eenvoud en grote ingetogenheid van de overledene en zei verder: ‘Een man van een fijn en edel gevoel en bovenal met een goed hart. Goed en trouw was hij in zijn liefde tot zijn gezin’.

Huib Uil

Meer nieuws