Jan Greijn
Jan Greijn

Bijvangst

Column

De tijd van Het Grote Beloven komt eraan, met hier en daar een leugentje - in het beste geval om bestwil. De verkiezingen voor Provinciale Staten, en daarmee voor de Eerste Kamer, naderen. Het is een vreemde combinatie, want waarom zou de beste partij voor de provincie ook de beste partij voor het land zijn?

En bovendien is je stem in Zeeland nationaal ook het minste waard, grote provincies als Noord-Holland en Zuid-Holland zetten de toon. En niet te vergeten: het programma van partij X in Zeeland hoeft uiteindelijk niet dezelfde inhoud te hebben als de landelijke variant. Benieuwd hoe nieuwkomer BBB dat gaat doen. Want niet alle onderwerpen in de Tweede Kamer gaan over de belangen van boeren en vissers.

Nieuwkomers in de politiek doen het ook niet heel geweldig de laatste decennia. Met veel verbazing denk ik terug aan de opkomst van de ouderenpartijen. Ze scoorden prima in de peilingen, de verkiezingsuitslag was ook niet gek.

Maar toen bleek dat de nationale politiek niet alleen over 65-plussers ging maar ook over jeugdzorg, onderwijs, abortus en de Derde Wereld, ontstonden de eerste meningsverschillen en breuken in de bejaarde bijenkorf. Natuurlijk herhaalt de geschiedenis zich nooit exact.

Nieuwe partijen ontstaan veelal uit ongenoegen. De emotie die daarbij hoort is niet altijd de beste raadgever in het stemhokje, omdat die gemoedstoestand als een sluier over inzicht hangt. Mensen die hoopvol op nieuwkomer FvD stemden, tref je nu treurig aan achter de krant met verslagen over dier jongste escapades. De senaatsfractie van FvD bestond uit 12 leden, nu nog één.

Wie weet? Misschien waait er straks een langdurige, frisse wind door de Staten van Zeeland en de senaat in Den Haag. Het zou historisch zijn.

Jan Greijn

Meer nieuws