Afbeelding

Wantrouwenl

Column

Het is al lang geleden, maar in de gemeente Westerschouwen kwam een ambtenaar werken afkomstig uit de randstad. Van hem hoorde ik dat hij heel verbaasd was geweest. Want in tegenstelling tot wat hij had meegemaakt in zijn vorige baan, n.l. dat je door collega’s werd tegengewerkt om zelf maar een treedje hoger te komen, merkte hij dat hier iedereen samenwerkte om tot een beter resultaat te komen. Zomaar op het platteland en niet in de bevoorrechte randstad. Als gewoon burger was ik blij met deze openbaring en ik hoop dat het bij de gemeente Schouwen-Duiveland ook het geval is. En toch heb ik nu een beetje wantrouwen. En dat komt o.a. doordat de gemeente al jaren haar nieuwjaarsreceptie samen met de ondernemersvereniging houdt. Dat voedt onwillekeurig het praatje dat gemeente en ondernemers twee handen op eén buik zijn. Ik hou niet zo van die verjaardagspraatjes, maar ze zijn er nu eenmaal. Mijn wantrouwen wordt ook gevoed omdat er steeds meer recreatiewoningen worden gebouwd. Sommige zelfs illegaal, waarbij de gemeente ijverig de andere kant op kijkt. En zo komt het dat er nog nooit op dit eiland een illegaal gebouwd huis moest worden afgebroken. Iedereen staat er bij en kijkt er naar en niemand geeft commentaar, ook de linkse partijen niet. Een kennis van mij vertelde hoe vaak hij met het ontwerp van zijn huis had moeten terug komen, terwijl er toch al bij voorbaat rekening was gehouden om het passend in de omgeving en niet hoog te maken. Als ik dan nu zie welke hoge paleizen er in het duingebied worden gebouwd begrijp ik er als gewone burger niets meer van. Iemand die iets meemaakt zoals de hiervoor genoemde kennis is geheid anti-gemeente. Wat mij nu weer is opgevallen: enkele burgers komen met een geweldig plan om woonboten te bouwen nu er zo’n tekort aan betaalbare huizen voor jongeren is en de reactie van wethouder Joppe van financiën is: er zitten wel haken en ogen aan. Terwijl er op de site van de gemeente staat: Schouwen-Duiveland doen we samen, denk mee, doe mee. Hij had ook kunnen zeggen: wat leuk, zo’n burgerinitiatief, we zullen er eens extra goed naar kijken. Maar ja, het is ook alweer heel lang geleden dat het College van B. en W. besloot: we moeten veranderen van “nee, tenzij” naar “ja, mits”. Herinnert u het zich nog? Dat was in de goede oude tijd met nog maar drie wethouders, toen er nog geen geld was om een supermilieustraat te maken van 11 miljoen euro. Dan ishet toch weer vreemd als in zo’n rijke gemeente het parkeren tweemaal zo duur wordt gemaakt. Dat treft ook de eigen inwoners, de gewone burger, die vindt dat het op ons eiland al druk genoeg is, maar opmerkt dat de gemeente wel erg druk met de recreatie bezig is. Vanuit het aan de drukte gewend zijnde Renesse wens ik u een 2023 met zo min mogelijk stress.

Henk Blom

Meer nieuws