Afbeelding

Bijvangst

Column

Bij Albert Heijn sprak hij me aan. Of ik wel wist dat biologen altijd liegen. ‘Bio-loog.’, verduidelijkte hij. Dat ik maar goed begreep dat er niks, ‘hoor je, niks’ mis is met de natuur. ‘Wat nou minder insecten, net zo veel als vroeger’.

Ik probeerde een reactie te geven, maar zijn oren stonden niet aan. ‘Bioloog!’, riep hij me na toen ik besloot verder te gaan met boodschappen.

Het was het grote misverstand in een notendop. Iedereen is tegenwoordig deskundig op elk terrein, omdat je eigen mening een feit is.

Het leven is een puzzel geworden. Een te moeilijk raadsel voor velen. En de Rijksoverheid die voor ieder probleem een nieuw probleem maakt, is de hoofd-aannemer van de levensquiz. De belastingen zijn inmiddels zo ingewikkeld dat de belastingdienst er zelf niet meer uitkomt. Vooral omdat de computers overtijd zijn.

De regelbrij overstroomt het hele land. Jaren geleden nam de Tweede Kamer een motie aan waarin ze zichzelf en het kabinet opriep om voor iedere nieuwe regel een oude te schrappen. Dat werkte één dag. Daarna ging de regelstroom ongehinderd verder.

De wens om iedere ongelijkheid glad te strijken en ieder tekort aan te vullen wijst op een groot rechtvaardigheidsgevoel. Maar ook op een groot gebrek aan realiteitszin. Een goed voorbeeld is het eindeloze gepraat over het koopkrachtplaatje. Dat lijkt een simpel begrip maar in de praktijk is het Een Grote Misleiding. Want niet alle afwijkingen zijn in kaart te brengen. Jan noch Mien Modaal bestaat, alleen hebben ze wel een belangrijke plek in de hoofden van politici.

Zo is het ook met opvattingen (en realiteitszin) over biodiversiteit. Als je af en toe een honingbij ziet, is daarmee de biodiversiteit nog niet hersteld.

Meer nieuws