Aad van der Wouden
Aad van der Wouden

Vrije stemmen

Column

Soep

Er is onrust onder de bezoekers van de Brasserie in Borrendamme. De prijzen van koffie, soep en andere dingen op de kaart zijn fors verhoogd. Zo fors, dat bezoekers in opstand komen. Dan denk ik: wat is dat nou weer? De brasserie is een ontmoetingsplaats voor mensen uit de wijk en mensen uit de (aanleun)woningen. Een laagdrempelige manier om mensen uit te nodigen langs te komen en in gesprek te gaan met elkaar. Allévo zag het ook altijd als een klantenbinder. Wie immers de gang naar de brasserie maakt, zal op termijn wellicht ook zorg van de zorgaanbieder afnemen.

Natuurlijk wordt alles duurder, maar hier lijkt de verhouding zoek. Een kop soep is van anderhalve euro naar vijf euro vijftig gegaan om een voorbeeld te noemen. Het lijkt er wel op dat een dreigend exploitatietekort of stijgende kosten van de zorgaanbieder via de soep terug moet komen. Hiermee schiet Allévo haar doel voorbij. Met de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen van ouderen wordt overal ingezet op ontmoeting. Om de eenzaamheid te lijf te gaan en om de sociale netwerken in stand te houden voor het geval je op hulp aangewezen bent. Dat uitgerekend Allévo dat niet ziet en de brasserie voor de kleine beurs lijkt te sluiten, is opvallend.

Ik denk dat de bezoekers maar eens naar de menukaart van de restaurants in de stad moeten gaan kijken. Die willen vast wel inspelen op de behoefte van mensen om elkaar te ontmoeten. Maar misschien wordt de soep niet zo heet gegeten als hij nu is opgediend. Er zal toch wel iemand bij de zorgaanbieder zijn, die dit gaat herstellen.

Aad van der Wouden

Meer nieuws