Logo wereldregio.nl

Houvast

  Column

Het staat met koppen in de krant: “De inflatie in Nederland is in augustus naar 12 procent gestegen. Dat is de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog”. Een korte zin met verstrekkende gevolgen. Veel verstrekkender dan dat we wellicht beseffen. Ons leven is ten opzichte van vorig jaar meer dan 10% duurder geworden. Oud nieuws, want als je boodschappen doet en tankt je auto vol, dan wist u het al. Het leven is duurder geworden. Zeker als je een nieuw energiecontract in de maag gesplitst hebt gekregen. Schokkende realiteit.

De oorlog in Oekraïne heeft steeds meer gevolgen voor ons leven. De vraag is, waar gaat het naar toe? Er is veel onzekerheid. Kan ik deze winter of volgend jaar mijn huis nog warm stoken? Kan ik nog wel op (wintersport)vakantie? Kan ik nog normaal mijn boodschappen doen? Kunnen mijn kinderen studeren? En wat zijn de gevolgen op lange termijn? Wat blijft er nog over van onze welvaart voor?

Alsof dit nog niet genoeg is, is de kans op een zeer omvangrijke nucleaire ramp in Europa levensgroot. Er worden bommen afgeschoten op de grootste kerncentrale van Europa. Het is op dit moment echt spannend. En dan heb ik het nog niet over allerlei andere crisissen waar we mee te maken hebben. De oorlog zelf met al zijn doden en gewonden, de milieucrisis, droogtecrisis, asielzoekerscrisis, crisis op de arbeidsmarkt, politiek wantrouwen, corruptie door multinationals en ga zo maar door. Alles is en komt in beweging en niets is meer zeker. Wie kan ik vertrouwen? Waar vinden we nog houvast in ons leven als alle zo hard opgebouwde zekerheden wegvallen? Het confronteert ons met de vraag waar wij houvast in dit leven vinden. Houvast die niet onderhavig is aan inflatie, rampen en crisissen. Houvast die waarde heeft over de grenzen van het leven.

Het christelijk geloof heeft eeuwen geleden deze houvast verwoord in een lesboek voor kinderen, de Heidelbergse catechismus. Ik geef het antwoord in eigen woorden weer. Mijn enige houvast in leven en sterven is, dat ik met heel mijn mens-zijn het eigendom van Jezus Christus ben. Hij heeft mij verlost en bevrijd uit de macht van de boze. Mijn hemelse Vader zorgt elke dag voor mij. Zo goed dat alles wat ik meemaak, moet meewerken ten goede. Grote woorden die houvast geven in instabiele tijden. Dat geloven en daaruit leven is een levenslange les. Iedere keer weer moet ik dat door Gods hulp weer ontdekken.

Leo Molenaar