Logo wereldregio.nl

Voorwaarts!

  Column

Fusie lost problemen op, mits die problemen goed zijn onderkend. Daar komt het op aan. Het bedrijfsleven weet dat fusies uiteindelijk meestal weinig anders opleveren dan uitschakeling van concurrentie en verhoging van beloningen. Wij maken nu het 25-jarig jubileum van een fusie mee. De feestelijkheden vervullen ons gemeentebestuur met fierheid. Evaluatie van geboekte resultaten bleef vooralsnog uit. Misschien wordt alles anders met het nieuwe college, al zijn de twintig blanco stemmen uit onvrede met een vijfde wethouder geen gelukkige start.
De verkiezingen bevestigden machtsverhoudingen die nu maximaal worden uitgebuit. De grootste fractie krijgt nu een extra wethouder, waarschijnlijk na evaluatie van het functioneren van het afgetreden college. Dankzij de herschikking van de portefeuilles krijgt de vijfde wethouder een taak toebedeeld, die vijfentwintig jaar door college en raad grotendeels is veronachtzaamd, met een focus op bestuurlijke organisatie, optimalisering van de dienstverlening en communicatie. Ook is de portefeuille renovatie kademuren Oude Haven nu aan hem toevertrouwd. Dat dossier is verzeild en verzand geraakt in procedures. Belangrijk is het dus om vertrouwen terug te winnen, want je kunt nooit het vertrouwen winnen van anderen als je zelf geen vertrouwen in anderen stelt. Dit zijn serieuze dossiers.
Het manifeste gebrek aan bestuurskracht van de gemeente sedert de fusie was nooit een punt van aandacht bij colleges de afgelopen vijfentwintig jaar, kwaliteiten van individuele ambtenaren niet te na gesproken.
Sinds de opdracht van de raad aan de burgemeester tot versterking van de bestuurskracht bleef het (anderhalf jaar) heel erg stil. Dat dossier is ook gevoegd bij de taken van de vijfde wethouder. Zijn bestuurskundige achtergrond kan behulpzaam zijn om orde op zaken te stellen. Dat komt goed uit bij de inkomst van een nieuwe gemeentesecretaris, want die zal de organisatie moeten aansturen.
De rekenkamer legde een aantal pijnlijke gebreken in de interne organisatie bloot, die men tegenwoordig liever institutioneel noemt, zodat niemand zich daarvoor verantwoordelijk voelt. Het probleem is dan benoemd, maar niet opgelost.
Beleidsplannen maken is een, uitvoering is een ander verhaal. Reden te meer om de bestuurlijke organisatie kritisch te bekijken, de problemen in kaart te brengen, de oorzaken te analyseren en dan in te grijpen. Een mooie klus. Geld van de geldschietende inwoners wordt nu soms wel erg gemakkelijk uitgegeven, waardoor ongewenste gevolgen van beleid al te gemakkelijk worden verdoezeld. Datzelfde geldt ook voor de inschatting van risico’s op de financiën. Economie heette vroeger staatshuishoudkunde. Iedere huishouding hoort op orde te zijn.
Om niet alweer van een kale reis thuis te komen is actie geraden. Wacht niet om dingen te verbeteren. Een nieuwe kijk op de organisatie kan verfrissen. Iedereen is uit hetzelfde deeg gekneed, maar niet iedereen is in dezelfde oven gebakken, volgens een oud gezegde. Daarom nieuw college, voorwaarts!

Wim Klaassen