Logo wereldregio.nl
<p>Aad van der Wouden</p>

Aad van der Wouden

(Foto: )

Vrije Stemmen

  Column

Gepakt

We wachten nog even of de opgepakte jongens ook daadwerkelijk de overvallers van de Aldi zijn, maar als dat zo is groot respect voor de politie. Die heeft alles in het werk gesteld om de daders van deze laffe daad te pakken. Overal is criminaliteit, maar met deze overval is het drietal een grens overgegaan.

De arrestatie van de drie (twee uit Schouwen-Duiveland en een uit Borsele) geeft de politie ook wellicht meer inzage in wat er in de leeftijdscategorie gaande is. Schouwen-Duiveland heeft een verhoogd risico op jeugdige criminaliteit. Anders dan in de steden trekken jong en oud hier samen op. Met anderen woorden, rond de achttienjarigen hangen ook twaalfjarigen. En die zijn uitermate beïnvloedbaar. En jeugdcriminaliteit is niet goed voor de leefbaarheid. Maar ook niet voor die van zestien. Want je zult het maar achter je naam hebben.

Er gaan berichten rond, dat er in met name Zierikzee groepsvorming plaatsvindt, van jongeren die het verkeerde pad op dreigen te gaan. Juist daarom is de arrestatie zo belangrijk; een krachtig signaal.

Zierikzee heeft het eerder meegemaakt. Wie kent de ‘Beuzeboys’ nog. Ook een niet al te fijne groep ‘hangjongeren’. Met de juiste benadering is die groep de kop ingedrukt. Dankzij de politie, maar zeker ook dank zij het jongerenwerk van toen.

En met dat alles hoop ik ook dat het personeel van de Aldi, die op de bewuste dag in de zaak aan het werk was, weer wat rust vindt. In ieder geval niet in iedere zwarte capuchon op straat de mogelijke overvaller zien.