Logo wereldregio.nl
Foto:

Vijf wethouders

  Column

Even een stukje geschiedenis. In 1795 kwamen de Franse soldaten ons “bevrijden” van de regenten. Veel mensen (patriotten) blij, ze dansten om de vrijheidsbomen. Dat dansen ging wel over, want al die soldaten moesten onderdak hebben en dat moesten wij betalen. We kregen een Bataafse Republiek, daarna een koninkrijk met een goedwillende Lodewijk Napoleon en daarna waren we een deel van Frankrijk onder het gezag van Napoleon zelf. Die heeft ook wel goede zaken nagelaten. Zo moest iedereen zich met een officiële achternaam laten registreren. Er waren mensen die dachten dat het maar voor even zou zijn, die verzonnen soms een rare achternaam. Maar die verplichte registratie bleef bestaan ook na Napoleon en zo kan het gebeuren dat je nu nog een Naaktgeboren of een Kloote kan tegenkomen. Op Schouwen-Duiveland leven we nu weer in een Napoleontisch tijdperk. Want de partij Leefbaar Schouwen-Duiveland heeft de meeste zetels en haar voorman Lievense, al eens eerder de Kleine Napoleon genoemd, bepaalt min of meer wat er hier gebeurt. Iedereen die wel eens een raadsvergadering heeft gevolgd (dat kan ook digitaal) weet dat Lievense met zijn goede dossierkennis overheersend aanwezig is en alle tegenstanders onder de tafel weet te praten. Maar veel tegenstand heeft hij niet, want zijn coalitiepartners zijn ook niet tegen hem bestand en besloten braaf dat er een vijfde wethouder moest komen. Extra kosten een ton ongeveer. Zo zijn we in korte tijd in onze gemeente van maar 34000 inwoners gegroeid van drie wethouders naar vijf.   Er zijn natuurlijk wel een paar mogelijkheden. Het kan zijn dat de kwaliteit van de huidige wethouders beduidend minder is dan 9 jaar geleden. En laat ik voorzichtig zeggen dat er wel in de laatste termijn beslissingen zijn genomen waar je een groot vraagteken bij kunt zetten. Want bijv. eerst met eurotekens in de ogen voor een Brouwerseiland stemmen, je ambtenaren daar aan mee laten werken en vervolgens er weer tegen zijn is een penibele zaak. Het kan ook zijn dat er weer meer op het bord van de gemeente is gekomen, zodat de ambtenaren en bestuurders het wel heel zwaar hebben gekregen. Maar rechtvaardigt dat een vijfde wethouder? Een die moet werken aan een versoepelde ambtenarij. Jaja, krijg zo’n log apparaat maar eens aan de gang. Een mammoettanker verandert ook niet zo gemakkelijk van koers en de ambtenarij heeft daar veel van weg. Maar goed, bij de laatste verkiezingen heeft het volk gesproken en velen dansen om de vrijheidsboom. We zullen afwachten of dat dansen blijft. De 5e wethouder is Hanno Canters. Ik ken hem toevallig heel goed, hij heeft veel zelfvertrouwen, altijd gehad trouwens, dat scheelt misschien. Zelfvertrouwen is geen slechte eigenschap. Ik heb dus niets tegen de persoon, maar ik vind een vijfde wethouder idioot. Voorlopig wachten we op het cadeautje van de Raad van State.

Henk Blom