Logo wereldregio.nl
Foto:

Het nieuwe gebouw van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee en zijn voorgangers

  Column

Het gloednieuwe gebouw van het Pieter Zeeman Lyceum met de inwonende instellingen is een fraaie aanwinst voor Zierikzee en Schouwen-Duiveland. Het voortgezet onderwijs kreeg een passende huisvesting, die kan bogen op een lange traditie. Het was tevens een goed moment om de naam aan te passen. Werd de school tot dusverre aangeduid als Pontes Pieter Zeeman of als Pontes, nu kreeg de school een veel duidelijker naam: Pieter Zeeman Lyceum, genoemd naar de Nobelprijswinnaar, leerling van de school.

De oudste school in Zierikzee was de Latijnse school, vermoedelijk gesticht in de tweede helft van de dertiende eeuw. De eerste vermelding is uit 1304 toen het stadsbestuur het recht kreeg de schoolmeester aan te stellen. Het belangrijkste vak was Latijn. De beheersing ervan was nodig om aan een universiteit te studeren. In 1880 werd de school opgeheven. De positie ervan was in 1869 overgenomen door de toen gestarte Hogere Burgerschool. Door er een gymnasium aan te verbinden, werd de school in 1946 een lyceum en in 1955 kreeg dit de naam van Pieter Zeemanlyceum. De Mammoetwet, in werking getreden in 1968, zorgde voor een reorganisatie. De Hogere Burgerschool fuseerde met de MULO-school, letters die stonden voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, tot de Rijksscholengemeenschap Pieter Zeeman. Als technische opleiding was in 1883 de Ambachtschool gestart, in 1926 gevolgd door een Huishoudschool voor meisjes.

Voor de schoolgebouwen gaan we kriskras de stad door. De Latijnse school stond aan de Sint Lievenstraat, dichtbij de Dikke toren, later aan de Poststraat en vervolgens aan de oostzijde van de Manhuisstraat. Voor de Hogere Burgerschool werd in 1869 een nieuw gebouw neergezet naast en achter de directeurswoning aan de Poststraat (later Muziekschool), met een toegang zowel aan de Poststraat als aan de westzijde van de Manhuisstraat. In 1936 werd de school fors uitgebreid en verbouwd tot het gebouw in gele steen zoals velen dat hebben gekend. Op de plaats ervan staat nu het appartementencomplex de Veste.

De MULO-school was gevestigd aan de achterzijde van de lagere school aan de Nieuwe Bogerdstraat, gebouwd in 1882/1883. De ingang was aan de Lange Sint Janstraat. Het daar liggende parkeerterrein is grotendeels het voormalige schoolplein. Later verhuisde de school naar het gebouw aan de zuidzijde van het Kerkhof, gebouwd in 1870 als Tussenschool, ook een vorm van lager onderwijs. Ter plekke is nu het kantoor van de Woningbouwvereniging Zeeuwland. Tot 1908 was er een aparte MULO-school voor meisjes in het pand Havenplein 3.

De in 1883 gestarte Ambachtschool begon in het grote gebouw aan het Kerkhof noordzijde, nu de Driehoek. Later kwam dit pand in gebruik voor de Rijkskweekschool, de Christelijke MULO-school en de bakkersschool. In 1904 werd een nieuwe Ambachtschool neergezet op de hoek van het Vrije en het Jannewekken op de plaats waar nu een appartementencomplex staat. De Huishoudschool begon in 1926 aan de achterzijde van de lagere school aan de Sint Janstraat, eerder MULO-school. In 1933 werd het nog bestaande gebouw aan het Jannewekken, tegenover het net genoemde complex, neergezet.

In 1961 werd voor de openbare en christelijke MULO-scholen een gezamenlijk gebouw verwezenlijkt in de wijk Malta. Voor de Rijksscholengemeenschap verrees in 1981 het gebouw aan het Hatfieldpark in de wijk Poortambacht, gevolgd door de nieuwe Technische school daar dichtbij in 1983. Beide panden staan op een steenworp afstand van het nieuwe gebouw van het Pieter Zeeman Lyceum. Tot zover een beknopte samenvatting van acht eeuwen schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs. Tot slot nog deze cijfers: de bouw van de Hogere Burgerschool in 1869 kostte 26.663 gulden (12.099 euro); de huidige nieuwbouw 21 miljoen euro.

Huib Uil