Logo wereldregio.nl
<p>Aad van der Wouden</p>

Aad van der Wouden

(Foto: )

Vrije stemmen

  Column

Hellend vlak

De samenleving moet van het slot. Dat is de boodschap van de gemeenteraad aan premier Rutte. Er dreigt verloedering, leegstand en het aantal te verwachten faillissementen is hoog. Dit kan zo niet langer. Iedereen lijkt het daar over eens.

En dat signaal is begrijpelijk als is het wel opmerkelijk. Bijvoorbeeld omdat de lokale overheid nu met een andere mond spreekt dan de rijksoverheid. Wat moet ik er dan als gewone burger van vinden? Het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dat het vertrouwen in de politiek terugkeert. Niet omdat het mag, maar omdat het moet. Het is de wortel van de rechtstaat.

En nog iets, de brief is ondertekend door burgemeester Van der Hoek. Die is ook verantwoordelijk voor handhaving van de coronaregels. Hij kan nu niet met droge ogen BOA’s op pad sturen en winkeliers een boete geven mochten ze tegen de regels in toch open gaan. In coronatijd kan ik het wel verdedigen. Beetje bestuurlijke ongehoorzaamheid. Als het hier maar bij blijft. Of gaan we straks gewoon woningen bouwen ook al wordt de stikstofnorm (opgelegd door het rijk) overschreden?

Of gaan we straks voor mensen met een uitkering inkomenspolitiek bedrijven omdat het rijk de AOW niet verhoogd met de lonen? Nu mag dat niet.
Gaan we straks onze eigen regels bepalen omdat we het niet eens zijn met andere – lees: hogere – overheden? Wat ik wil zeggen is dat de raad zich op glad ijs begeeft. Zo begrijpelijk in deze absurde tijd. Winkeliers vallen echt om. Zeker nu we, ontstaan door de situatie, allemaal de voordelen van internetkopen hebben ontdekt. Als Thierry Baudet van Forum voor Democratie oproept tot het negeren van rijksbeleid staan we allemaal op onze achterste benen. Laten we ervoor waken dat we nu niet dezelfde kant opgaan.

Aad van der Wouden