Logo wereldregio.nl
Foto:

Polderen

  Column

In de Strategische Visie Tij van de Toekomst richtte de gemeente de blik op 2040. In de Transitievisie Warmte Schouwen-Duiveland zelfs op 2050. Die visie is het resultaat van de opdracht in het Klimaatakkoord aan alle gemeenten. Dat akkoord uit polderoverleg was de buit van een menigte belanghebbenden. Polderen is niet besturen, maar afschuiven.

Alle gemeenten moeten van het kabinet opnieuw het wiel uitvinden. Zij moeten hun licht laten schijnen en laten neerslaan in een berg nieuwe rapporten over wat het kabinet had moeten besluiten. Decentralisatie lijkt sterk op polderen. Afschuiven is de gezamenlijke noemer.

Toch is er wel een hoopvol perspectief. Zelfs al vóór 2040 is onze gemeente aardgasvrij. Een onderzoeksbureau heeft nagedacht, samen met de gemeente, Zeeuwland, Zeeuwind, Enduris, Waterschap en de provincie. De gemeente zet daartoe in op slimme reductie van het gebruik van aardgas. De toevoeging ‘slim’ aan bestuurlijke maatregelen verontrust me altijd een beetje.

Bij verbranding van aardgas komt CO2 vrij. De gemeente heeft bewoners uitgenodigd om ideeën aan te leveren. 6 bewoners hebben gereageerd. De antwoorden daarop doen denken aan de reactie van journalist Henk Terlingen als iemand hem iets wilde verduidelijken: interessant, maar gaat u verder.
In het rapport wordt één spijker op de kop geslagen. Het is weliswaar een tussenkop, maar toch: de route naar aardgasvrij is niet in beton gegoten. Hoe waar. Des te meer mis ik aandacht voor de CO2 uitstoot bij bouwactiviteiten. Er moet veel gebouwd worden, ondanks het feit dat betonproductie CO2 voortbrengt. Houtbouw is een alternatieve optie. Over de vraag hoe duurzaam de bouw moet zijn, wordt verschillend gedacht. Voor de restauratie van kademuren ligt er een eis van 50 jaar, maar geldt die eigenlijk ook voor openbare gebouwen? Onnodige sloop is pure verspilling, niet alleen van geld, maar ook van CO2. Hergebruik van luiers krijgt politieke aandacht. Nu nog aandacht voor hergebruik of herbestemming van leegstaande gebouwen. Er is behoefte genoeg, denk maar aan starters op de woningmarkt of arbeidsmigranten of andere woningzoekenden. In Alkmaar is jaren geleden een groot kantoor omgebouwd voor huisvesting van asielzoekers. Vandaag staat dat gebouw leeg. De doelgroep wordt nu ondergebracht in tenten. Dat interesseert ons minder. We praten graag over onze eigen mensenrechten. Principes en gewetens koesteren zich in hun eigen omgeving.

Met of zonder Transitievisie Warmte Schouwen-Duiveland draait de subsidiecarrousel, dus wel subsidies op zonnepanelen, ongeacht de netcapaciteit voor terug levering.
De gemeente noemt deze Transitievisie zelf een grote stap op weg naar energieneutraal. Het is goed bedoeld, al klinkt het als Neil Armstrong bij zijn eerste stap op de maanbodem. Welk lot wacht al die rapporten? Het eindrapport van de brede maatschappelijke discussie kernenergie werd ooit direct in de onderste lade gekieperd. Maar ook dat verleden is gewist en ook dat wissen is vergeten.

Wim Klaassen