Logo wereldregio.nl
Foto:

Kiekieris

  Column

Rijmelarij

Sint zat te denken, wat hij tante Betje zou schenken… Dat is wel het meest gebruikte openingsrijm van het sinterklaasgedicht. Voor tante Betje kan je ook ome Piet nemen, enzovoort. Ik heb me daar als puber vaak aan bezondigd. Nochtans was ik een begaafd rijmelaar van het romantische slag. Hoeveel sonnetten ik heb gewijd, talloze, aan geliefden of kandidaat-geliefden weet ik niet meer. Schriften vol. Het hielp niets. Mijn liefdesleven is pas laat tot rust gekomen. Maar toen ik mijn verloofde ‘met kip’ had gedaan, en ik het ouderlijk huis te Bru verruilde voor een doorzonwoning aan de Calandweg in Zierikzee, was ik vergeten mijn amoureuze verzen veilig te stellen voor de meedogenloze opruimwoede van mijn moeder. Heel mijn jeugdig oeuvre bij het oud papier. Ik heb voor een hondentijdschrift nog een poosje limericks geschreven. ‘Een dwergteckelteef te Stavanger, was eigenlijk veel te lang zwanger. Ach, zei ze tevree, ik zit er niet mee. Zo worden de pootjes wat langer.’ Toch beter dan de rijmelarij van Jacob Cats…

Peter Noordermeer