Logo wereldregio.nl
Foto:

Sijmen

  Column

Een stofkam door de begroting resulteerde vorig jaar in opheffing van het preventief toezicht door de provincie. Ook dit jaar gaat tevredenheid weer boven rijkdom.

‘We zijn een financieel gezonde gemeente’, gelooft de wethouder financiën. In 2022 en 2023 moet hij nog wat van de spaarrekening halen om de begroting sluitend te krijgen, maar vanaf 2024 houdt de gemeente jaarlijks één miljoen euro over. De wethouder is tevreden. Gereed geld is het beste geloof. De gemeente dekt tekorten onder ander door interen op reserves. Door deze techniek is de algemene reserve eind 2025 afgenomen tot 10.369.000 euro. Optisch kan de gemeente dus wel tegen een stootje.
Brouwerseiland B.V. claimt 32,5 miljoen euro als gevolg van het raadsbesluit om het project na jaren voorbereiding af te blazen. Hoe dit uitpakt, weten we niet, maar zelfs in het zwartste scenario acht de wethouder die claim overkomelijk. ‘Laten we wel wezen’, zegt hij, ‘we zijn het niet eens met deze claim, maar de gemeente heeft genoeg geld in kas, indien we werkelijk over de brug moeten komen.’ Vandaar mijn vraag: hoeveel is er dan nog werkelijk in kas?
Hiermee vergeleken is het dreigement van de directeur van Aannemersbedrijf Leenhouts in zijn opmerkelijke gastoptreden in de commissievergadering van 17 juni jl. natuurlijk klein bier. Mochten de restauratiewerken aan de kademuren van de Oude Haven niet volgens plan doorgaan door al die bemoeizuchtige inwoners en die kritische second opinion van de TU Delft, dan claimt de aannemer 1,2 tot 1,4 miljoen euro. De TU Delft gaf over de werkmethode van de aannemer zoveel steekhoudende adviezen en aanbevelingen dat de raad de hete aardappel ten einde raad maar doorschoof tot na de verkiezingen. Omdat het werk niet definitief aan hem is gegund is mijn vraag: op welke contractuele afspraken baseert hij zijn dreigement?

De recent vastgestelde begroting voor de jaren 2022–2025 telt 664 pagina’s. Behandeling daarvan is voor een serieus raadslid eigenlijk ondoenlijk. Het komt nogal vreemd op me over dat de raad feitelijk drie jaar over het eigen graf heen regeert. Een nog niet gekozen raad is al bij voorbaat aan handen en voeten gebonden door deze vier-jarenbegroting.
Verder vielen me deze twee onderwerpen op.
De gemeente ziet zelf wel reden om het 25-jarig bestaan volgend jaar te gaan vieren. In de begroting staat daarvoor 50.000 euro, op rekening van de inwoners. Jubilarissen trakteren doorgaans uit eigen portemonnee.
En tenslotte de post ‘Nog niet te honoreren prioriteiten’. Onder dat kopje vermeldt de begroting ‘Herinrichting van de Burgerzaal van het gemeentehuis’. Is dat nodig? Het gaat om een investering van liefst 600.000 euro. Groot schip, groot water. Gelukkig noemt het college dit zelf al een niet te honoreren prioriteit, die zich goed leent tot doorschuiven naar de nieuwe raad. Inderdaad is doorschuiven – liefst tot Sint-Juttemis - een uitstekend advies. Want uiteindelijk heten wij allemaal Sijmen. Sijmen is de werkelijke kas van de gemeente.