Logo wereldregio.nl

G.H. Breetvelt (1896-1982)

  Column

Het was een goed idee om schilderijen en tekeningen van G.H. Breetvelt bijeen te brengen. In menige huiskamer hangt een schilderij of een aquarel van deze verdienstelijke Zierikzeese kunstenaar. Op de zolder van het Stadhuismuseum in Zierikzee is een selectie van zijn werk te zien. Het roept herinneringen op aan een markante inwoner.

Gerrit Henderik Breetvelt werd in Leiden geboren als zoon van een wachtmeester, later onderofficier van de artillerie. Vader werd overgeplaatst naar Bergen op Zoom en daar groeide Gerrit op. Hij ging het onderwijs in. Na het behalen van zijn onderwijzersakte begon Gerrit in 1915 op de school in Rilland-Bath. In het jaar daarop werd hij aangesteld op de school te Noordgouwe. Na anderhalf jaar volgde een benoeming in Rotterdam. Daar behaalde hij zijn hoofdakte. In 1920 werd Gerrit Breetvelt benoemd als onderwijzer aan de openbare lagere school te Zierikzee. Gerrits zus, Anna Breetvelt, was al twee jaar eerder als onderwijzeres in Zierikzee begonnen, maar vertrok in 1921.

Gerrits komst naar Zierikzee had nog een andere reden. Daar woonde zijn aanstaande bruid, Dina J.W. de Haas, die werkzaam was als vroedvrouw. De twee hadden elkaar leren kennen in Bergen op Zoom, de geboorteplaats van Dina. Gerrit en Dina trouwden in Rotterdam op 4 augustus 1920 en op de eerste dag van de volgende maand stond Gerrit voor de klas in Zierikzee. Dat was in school A aan de Wevershoek-Kerkhof. Acht jaar later volgde zijn benoeming tot hoofd. Het langst was hij dat in de school aan de Nieuwe Boogerdstraat. 46 jaar was Breetvelt in het onderwijs werkzaam.

Daan van der Wekken beschreef in de Kroniek van het land van de zeemeermin – 2010 het leven en werk van G.H. Breetvelt. Die zette zich volledig in voor zijn leerlingen, niet alleen door hun kennis bij te brengen maar ook voor hun ontwikkeling en ontplooiing. Voor Breetvelt stond het kind centraal en dat kon betekenen dat hij, zo nodig, ook ouders corrigeerde. Daarbij was hij openhartig en direct, streng maar rechtvaardig. Dat was nodig want de klassen zaten vol en zijn school telde na de oorlog en de ramp van 1953 tussen de vier- en vijfhonderd leerlingen.

In hun gedachten zullen de oudere Zierikzeeënaars Breetvelt op straat zien lopen: kaarsrecht met vaak een donkere hoed op. Daan van der Wekken, die met veel oud-leerlingen en oud-collega’s sprak, geeft op boeiende wijze weer hoe meester Breetvelt functioneerde. Zoals te doen gebruikelijk was Breetvelt ook maatschappelijk betrokken. Zo had hij een flink aandeel in de viering van het elfhonderdjarig bestaan van de stad in 1949 en was hij nauw betrokken bij de Nutsbibliotheek, aanvankelijk gevestigd bij het Hervormd verenigingsgebouw aan het Vrije. In diezelfde straat stond zijn woonhuis. Ook zette Breetvelt zich in voor de speeltuin, die in 1967 verhuisde naar de wijk Malta en die zijn naam draagt. Voor zijn vele verdiensten kreeg Breetvelt bij zijn afscheid als schoolhoofd in 1961 het ereburgerschap van Zierikzee toegekend.

In Rotterdam was de liefde voor tekenen en schilderen gevormd. In 1918 behaalde hij de akte handtekenen waarvoor hij leerling was van de Kunstacademie in Rotterdam. Het werd een levenslange passie waarvoor hij na zijn pensioen alle tijd kreeg. Al die schilderijen en aquarellen in het Stadhuismuseum geven een boeiend beeld van Breetvelts kunstenaarschap. De expositie is tot en met 31 oktober te bezichtigen.

Het Stadhuismuseum organiseert een wedstrijd voor kinderen van 6-12 jaar. Wie zich uitgedaagd voelt om in het voetspoor van meester Breetvelt te treden, kan zijn inzending tot en met 15 oktober inleveren bij de balie van het Stadhuismuseum. Meer informatie en het wedstrijdformulier zijn te vinden op de website www.stadhuismuseum.nl/naar-buiten-met-breetvelt.