Logo wereldregio.nl
Foto:

Stanno tutti bene

  Column

De ramp kon niet vermeden worden, wel beter voorbereid, kopte De Standaard.
Op de graansilo waarschuwt de blauwwitte peilschaal ons. Het is een klimaatboodschap, een bewustwordingsproject, al dacht ik even aan de stand van de kabinetsformatie of de klim naar een Olympisch premiersrecord. Al met al een lokale afspiegeling van zowel de mondiale als de nationale problematiek. Het lastigste op te lossen zijn de problemen die we zelf hebben veroorzaakt en met volharding blijven veroorzaken.
Toch helpen alle kleine beetjes. Het is dan misschien onbelangrijk wat je doet, maar wel belangrijk dát je het doet.

Uitleggen wát je doet is daarbij ook belangrijk. De gemeentelijke bezwaarschriftencommissie trok een belangrijke conclusie in haar jaarverslag over de ingediende bezwaren in 2020: vrijwel alle ingediende bezwaren hadden voorkomen kunnen worden als de gemeente over haar beslissingen beter tekst en uitleg had gegeven. Een waarheid als een koe. Onduidelijkheid over beleidsintenties is fnuikend. Onduidelijkheid is een kenmerk van onze bestuurscultuur. Ik bedoel de landelijke.

Bestuurscultuur is ook cultuur. Zoals bekend komt cultuur altijd achteraan. Het is een Formule. Denk aan de coronamaatregelen. Maar de formatiecultuur wordt treffend geïllustreerd in dit prachtige vers van Drs. P, helaas zonder diens unieke stemgeluid:

We zijn hier aan de oever van een machtige rivier
De andere oever is daarginds, en deze is hier
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant
Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
En dit heet dan de overkant, onthoudt u dat dus goed
Want dit is van belang als u oversteken moet
Dat zou nog best eens kunnen, want er is hier veel verkeer
En daarom vaar ik steeds maar vice versa heen en weer

Heen en weer
Heen en weer
Heen en weer
Heen en weer

Enzovoorts. Formeren is epibreren.

Van de 24 bewindspersonen zitten er nu nog maar 6 personen op hun oorspronkelijke post. Een flink aantal daarvan heeft tijdig zijn of haar knopen geteld. Dus toch een nieuw kabinet? Nog even. Een functie elders blijkt verleidelijk in onze vitale lobbycratie. Niettemin nog steeds geen geschikte functie voor de rots in de branding. Het is moeilijk om te accepteren dat het te voet gekomen vertrouwen zo rap is vertrokken, in paardendraf. Bij dit verwerkingsproces moet hulp geboden worden.

Problemen verdwijnen niet door wegkijken. In die prachtige Italiaanse film Stanno tutti bene van Giuseppe Tornatore gaat Marcello Mastroianni als pater familias op reis om al zijn kinderen op te zoeken in een poging om de familieband wat aan te halen. De kinderen spiegelen hem een fictieve wereld voor, in de hoop dat hij die gelooft. Hun leven is niet zoals het lijkt. Terug op weg naar huis praat hij in de treincoupé met zijn medepassagiers over zijn reis. En hoe gaat het met je kinderen en kleinkinderen, vragen ze hem. Stanno tutti bene, alles gaat goed. Daarover hebben we onze eigen gedachten.

En zo blijven we maar zitten op onze honger.

Wim Klaasen